18 april: Europese Dag van de Rechten van de Patiënt

18 April 2024 Actua nieuws

Op 18 april is het de Europese dag van de Rechten van de Patiënt. Ook het AZ Sint-Maria hecht hier veel belang aan.

Zo heb je als patiënt onder andere recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening, een transparante en duidelijke informatie over de zorg die je krijgt. Je hebt recht op privacy of inzage in je patiëntendossier … Klik op PLAY voor een volledig overzicht. 

Wensen van de patiënt staan voorop

De wet kreeg in 2023 ook enkele aanpassingen. Zo worden de wensen en de voorkeuren van patiënten nog meer voorop gesteld. Familie en vrienden kunnen ook een grotere rol spelen als de patiënt dat wenst. Tot slot wordt meer belang gehecht aan transparantie en duidelijke informatie over de zorg. 

Rechten maar ook plichten

Maar uiteraard vragen we ook jouw medewerking. Want goeie afspraken zorgen ook hier voor een fijne samenwerking en een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Zo verwacht het ziekenhuis dat je ons de juiste informatie bezorgt en iedereen met respect behandelt.

Lees meer over jouw rechten en plichten