Urgentiegeneeskunde (Spoedgevallendienst)

Urgentiegeneeskunde (Spoedgevallendienst)

Openingsuren secretariaat

Deze dienst is 24u op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen bereikbaar.

Wachtruimte locatie

Blok A, gelijkvloers

Op onze Spoedgevallendienst wordt u opgevangen door een gespecialiseerd team voor zowel grote als kleine urgenties. Deze dienst is 24u op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen bereikbaar. U kan telefonisch contact met deze dienst opnemen via 02 363 65 10.

Wij werken op onze Spoedgevallendienst met een triagesysteem. Dit houdt in dat patiënten die dringende hulp nodig hebben eerst geholpen worden. Levensbedreigende situaties krijgen altijd voorrang. Het is dus mogelijk dat u even moet wachten, maar we doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te helpen.

Heb je na je bezoek aan de urgentiedienst nog (verzekerings)documenten die ingevuld moeten worden?

Soms gebeurt het dat je tijdens je bezoek aan de urgentiedienst nog niet over de nodige (verzekerings)documenten beschikt om meteen te laten invullen door de behandelende arts.

Eens je de documenten die ingevuld moeten worden wel hebt, mag je deze zo snel mogelijk doormailen naar het secretariaat van de urgentiedienst, op het mailadres secrurg@sintmaria.be.

Vermeld in jouw mail zeker de gegevens van de patiënt (volledige naam + rijksregisternummer + adres) en de datum en uur waarop de behandeling plaatsvond. Geef ook aan waarvoor de documenten bestemd zijn; school- of arbeidsongevallenverzekering, werkgever, ...
Mocht je je de naam van de behandelde arts nog herinneren mag je deze zeker ook altijd vermelden. 

Onze collega's zullen u de ingevulde documenten zo snel mogelijk terugbezorgen.

Dringend hulp nodig? 

Bel het Europees noodnummer 112!

Andere belangrijke noodnummers:

  • Antigifcentrum - 070 245 245
  • Zelfmoordlijn - 1813
  • Drugslijn - 078 15 10 20
  • Politie - 101
  • Wachtdienst tandartsen - 0903 39 969