Psychiatrisch Dagziekenhuis

Psychiatrie

Wachtruimte 13 (blok D, 2de verdiep)

Openingsuren secretariaat

MA8u-17u
DI8u-17u
WO8u-17u
DO8u-17u
VR8u-17u
ZAgesloten
ZOgesloten

Wachtruimte locatie

Blok B, 1ste verdieping

Het Psychiatrisch Dagziekenhuis biedt dagtherapie aan voor jongvolwassenen (vanaf 18 jaar).

  • De dagtherapie kan gestart worden worden na een opname op de Psychiatrische Afdeling (PAAZ) als brugfunctie naar de thuissituatie. Ze kan ook via de huisarts en psychiater starten vanuit de thuissituatie en zo opnamevoorkomend werken. De link met de thuissituatie is steeds aanwezig.
  • Het begeleidingstraject loopt over een periode van twaalf weken. Binnen onze visie wordt iedere persoon gezien als een uniek individu, met eigen kwetsbaarheden en mogelijkheden waarbij een empathische en tegelijkertijd responsabiliserende benadering de klemtoon krijgt.
  • We bieden een gevarieerd therapieaanbod met enerzijds een structurerende benadering met aandacht voor structuur, activatie, zelfzorg en herstel. Anderzijds legt een meer therapeutische benadering de focus op inzicht, reflectie en gedragsverandering.
foto: (c) Emir Kenter

Voor wie?

(Jong)volwassenen met psychische moeilijkheden voor wie een opname niet (meer) aangewezen is. Deelname is mogelijk op voorwaarde dat er geen sprake is van een crisis en de persoon (terug) een zeker evenwicht gevonden heeft.

Maak ook kennis met ons zorgaanbod Psychiatrie

Hoe werken het Psychiatrisch Dagziekenhuis?

Een multidisciplinair team van psychiaters, hoofdverpleegkundige, ergotherapeut, bewegingstherapeut en psycholoog biedt aan twee groepen twee dagen per week een programma aan van 8.30 uur tot 15.30 uur.

We verwachten een grote bereidheid tot deelname aan het afgesproken begeleidingstraject. Patiënten eten ’s middags samen, zij nemen tevens zelfstandig hun medicatie. Het programma bestaat uit verbale en non-verbale therapieën zoals bewegingstherapie, kooktherapie, ergotherapie, relaxatie, psycho-educatie, ... Dit rond thema’s zoals angst, slaap, piekeren, perfectionisme…, sociale vaardigheidstraining. De bedoeling is het eigen zelfvertrouwen en de relatie tot anderen te verbeteren. Naast een proces van verandering hebben we ook aandacht voor het proces van aanvaarding.

Er wordt vooral groeptherapeutisch gewerkt maar ook individuele gesprekken zijn mogelijk. We werken voornamelijk vanuit een gedragstherapeutisch behandelmodel gericht op activatie en het werken met cognities, aangevuld met toepassingen van mindfulness en Acceptance en Commitment Therapie. 

Daarnaast staat het systemisch rehabilitatiegericht handelen centraal binnen het hersteltraject. Hier hebben we naast de problemen en beperkingen ook aandacht voor het verhogen van de veerkracht via ondersteuning van de mogelijkheden en competenties van de persoon.

Hoeveel kost een deelname?

Het ziekenfonds komt tussen in de globale kostprijs. Het te betalen remgeld is afhankelijk van het statuut van de persoon. In de prijs is een middagmaal inbegrepen.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelden kan iedere werkdag telefonisch tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Via een afspraak bij de psychiater en psycholoog wordt nagegaan of het aanbod tegemoet komt aan de hulpvraag. Iedere aanvrager wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Aanmelden:

U maakt een afspraak bij de psychiater voor een eerste intake gesprek.

  • Secretariaat psychiatrie: 02 363 66 72

Indien de psychiater u doorverwijst voor het Psychiatrisch Dagziekenhuis kan u contact nemen met de psycholoog van de dagtherapie.

  • Psycholoog dagtherapie: 02 363 65 47