Psychiatrie

Psychiatrie

Wachtruimte 13 (blok D, 2de verdiep)

Openingsuren secretariaat

MA8u-17u
DI8u-17u
WO8u-17u
DO8u-17u
VR8u-17u
ZA8u-12u
ZOgesloten

Wachtruimte locatie

Wachtruimte 13 (blok D, 2de verdiep)

Dit is een psychiatrische afdeling voor volwassenen waar opvang van een (acute) crisis of kortdurende behandeling mogelijk is.

De psychiatrisch afdeling van het AZ Sint-Maria telt 30 bedden en werd sinds kort uitgebreid met een afdeling voor dagbehandeling, gericht op volwassenen. Gemiddeld duurt een opname op onze afdeling 1 à 3 weken. 

Tijdens je verblijf kan je een beroep doen op onze multidisciplinaire ondersteuning. 

Bezoek ook het Psychiatrisch dagziekenhuis

Multidisciplinaire aanpak

De aanpak op de PAAZ is holistisch en omvat biologische, medische, psychologische en sociale aspecten.

Er wordt zowel diagnostisch als therapeutisch gewerkt. Binnen deze context worden er soms bijkomende onderzoeken verricht of wordt er advies gevraagd aan collega’s van andere disciplines.

De patiënten worden vrijwel dagelijks door de psychiaters geraadpleegd. Verder zijn er ook individuele gesprekken met de psychologen, groepstherapieën, ergotherapie, bewegingstherapie, relaxatie, enz. 

Tijdens jouw verblijf wordt ook een behandelplan op de middellange termijn opgesteld. (Vb. langere opname, ambulante opvolging, enz.)

Ontdek hieronder de zorgverleners waarop je een beroep kan doen. 

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen zijn altijd aanwezig, zowel overdag als ‘s nachts. Zij zijn ook aanwezig bij de opname. Je kan steeds bij hen terecht voor een gesprek, opvang van een moeilijk moment of een praktisch probleem.

Het verpleegkundig personeel verdeelt ook de maaltijden en de voorgeschreven medicatie. Zij zijn vertrouwd met het activiteitenprogramma en motiveren tot deelname hieraan.

Om jouw functie zo volledig mogelijk te kunnen uitoefenen, vormen de verpleegkundigen een team onder leiding van de hoofdverpleegkundige, Valérie Demol en adjunct diensthoofd, Bieke Keunen. Dit team is een deel van een uitgebreider therapeutisch team onder leiding van de geneesheer.

Klinisch psychologen

Individuele psychotherapeutische begeleiding tijdens de opname. Je kan steeds - ook op jouw eigen verzoek - bij hen terecht voor een ondersteunend gesprek. Zij zullen je uitnodigen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten zoals de themavergadering of het groepsgesprek.

Op aanvraag van de behandelende dokter voeren zij een psychodiagnostisch onderzoek (test-onderzoek) uit.

Ergotherapeuten

Ergotherapie: is structureren van de tijd door middel van zinvolle bezigheid om zo terug tot een positief zelfbeeld te komen.

Creatieve therapie: is een groepstherapie om creatief gedrag te bevorderen en kan bijdragen tot het oplossen van psychosociale problemen.

Atelier: houdt meestal verband met een zinvolle invulling van vrije tijd.

Bewegingstherapeute

Bedoeling: het aloude principe: “Een gezonde geest in een gezond lichaam.” Hoewel er praktisch altijd gekozen wordt voor de groepsvorm, wordt de patiënt toch benaderd vanuit zijn eigen mogelijkheden.

Expressie: oefeningen met de nadruk op het lichaamsbewustzijn.

Relaxatie: therapie waarbij men zich door middel van een techniek leert ontspannen.

Sociaal assistente

Voor al jouw moeilijkheden die zich situeren op het vlak van het sociaal functioneren in verband met jouw partner, gezin, werkmilieu en ontspanningsleven, kan je een beroep doen op de sociale dienst.

De sociaal assistente kan je spreken op:  

  • afspraak (02 363 61 77)
  • zonder afspraak elke woensdag van 14u tot 16u (in het gesprekslokaal op PAAZ)

Psychiaters

Gedurende jouw verblijf zal je op regelmatige basis de psychiater kunnen spreken. Dit kan zowel bij de dagelijkse rondgang als individueel. Je kan het dan hebben over 

  • de evolutie van jouw toestand
  • de medicatie die je neemt 
  • jouw definitief ontslag
  • ...

Indien gewenst kan er een gesprek gevoerd worden met een of meerdere familieleden.

Psychiatrisch dagziekenhuis

Er is ook de mogelijkheid tot het volgen van psychiatrische dagtherapie . Dit kan elke dag van 09u-16u. Aanmelding gebeurt via de psychiaters van de PAAZ afdeling.

Nuttige link: Zelfmoord1813

Deze website verzamelt alle erkende Vlaamse organisaties die werken aan de preventie van zelfdoding: 

  • Centrum ter Preventie van Zelfdoding
  • Suïcidepreventiewerking van de CGG
  • Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie 
  • Zorg voor Suïcidepogers 

De site is één toegangspoort waar mensen voor zichzelf, voor familie of derden of als nabestaande terecht kunnen voor hulp en informatie, maar die ook hulpverleners ondersteuning kan bieden.