Partner van patiënt kan overnachten bij opname psychiatrische afdeling

10 Juni 2024 Actua nieuws

De partner of de vertrouwenspersoon van een patiënt die in crisis wordt opgenomen op onze psychiatrische afdeling, kan voortaan blijven overnachten. Rooming-in is een relatief nieuw concept binnen de psychiatrische zorg. Maar met deze aanpak willen we werk maken van een transparante en een laagdrempelige acute geestelijke gezondheidszorg en de betrokkenheid van de familie bij het herstel vergroten.

De overnachtingsmogelijkheden op Materniteit & Pediatrie mogen al goed ingeburgerd zijn, binnen de psychiatrische zorg in Vlaanderen was dit tot voor kort nergens mogelijk. Maar daar brengen we nu verandering in. 

Gestart vanuit de noden van patiënt en familie

“We zijn gestart vanuit een uitgebreide bevraging bij onze patiënten en hun familie. Want bij de start van zo’n project is het belangrijk om vooraf de wensen, de  verwachtingen en bezorgdheden van patiënten, hun vertrouwenspersonen en de zorgmedewerkers in kaart te brengen”, verduidelijkt hoofdverpleegkundige Valérie Demol.  Ook was er overleg met AZ Rivierenland in Rumst waar een gelijkaardig project op de rails werd gezet.

Rooming-in werkt angstreducerend

In de wetenschappelijke literatuur is bewezen dat ‘rooming-in’ angstreducerend werkt. Het verlaagt de drempel voor een opname en het creëert een veilige en ondersteunende omgeving voor de patiënt.

Valérie Demol, hoofdverpleegkundige PAAZ 

“Twijfels voor een opname worden daardoor deels ontzenuwd. Rooming-in maakt de opname immers minder stresserend, stigmatiserend en vooral zeer transparant, ook voor de familie, aldus hoofdverpleegkundige Demol.  

Lees meer over  onze dienst Psychiatrie

Eerste reacties zeer positief

De bedoeling is om onze geestelijke gezondheidszorg kenbaar en toegankelijker te maken. Familieleden of vertrouwenspersonen die reeds bleven overnachten, reageren blij en gerustgesteld. De ervaring dat ze niet machteloos moesten toekijken maar effectief een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het herstelproces, ervaren ze als zeer waardevol. De patiënten reageren eveneens tevreden op het intiatief. De aanwezigheid van een dierbare zorgt volgens hen voor meer vertrouwen en veiligheid.  En ook bij de artsen en het zorgpersoneel wordt de rooming-in als zeer positief onthaald. Ze stellen vast dat de vooropgestelde doelstellingen worden bevestigd wat ook zorgt voor een positieve en betekenisvolle werkervaring.