Anesthesie

Pijnkliniek

e-mail: anesthesie@sintmaria.be

Openingsuren secretariaat

MA8u-17u
DI8u-17u
WO8u-17u
DO8u-17u
VR8u-17u
ZAgesloten
ZOgesloten

Het woord anesthesie wil zeggen dat men niets voelt van een diagnostische of therapeutische ingreep. Anesthesie is echter veel meer dan het ongevoelig maken van patiënten. De anesthesist zorgt ervoor dat u - hoe zwak u ook bent en hoe langdurig of ingrijpend de operatie ook is - deze ingreep op een zo veilig mogelijke manier kan doorstaan en genezen.

Soorten anesthesie

Algemene verdoving

Bij een algemene verdoving wordt uw hele lichaam verdoofd via een infuus of via een masker met anesthesiegassen die u inademt. Binnen enkele seconden bent u bewusteloos en merkt u niks van de operatie.

Regionale verdoving

Bij een regionale verdoving wordt een groter deel van het lichaam, zoals een been, arm of onderlichaam verdoofd. U bent wakker tijdens de operatie, maar voelt niks van pijn.

Lokale verdoving

Bij een lokale verdoving wordt slechts een klein gebied van het lichaam verdoofd door een verdovingsmiddel ter plaatse onder de huid in te spuiten. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het trekken van een kies, het hechten van een wondje, …

Sedatie

Bij een sedatie wordt een (licht) kalmerend middel toegediend als aanvulling bij locoregionale of lokale verdoving.

Gecombineerde anesthesie

Bij een gecombineerde anesthesie krijgt u naast een locoregionale anesthesie ook een algemene anesthesie toegediend. Het voordeel hiervan is na de ingreep een betere pijnstilling te kunnen verzekeren. Dit is afhankelijk van de operatie.

Welke type anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren waaronder o.a. uw leeftijd, voorgeschiedenis en het soort operatie. De keuze wordt ook meebepaald door de voorkeur van de anesthesist en de chirurg.