Bereiding kankermedicatie voldoet nu reeds aan normering 2026

26 Februari 2024 Actua nieuws

De apotheek van het AZ Sint-Maria zet voluit in op de kwaliteit van zijn kankergeneesmiddelen. Deze steriele bereidingen worden al tien jaar in de eigen cleanroom gemaakt, zodat sneller kan worden ingespeeld op de noden van de patiënten. De flow van de bereidingen doorheen het ziekenhuis verloopt volgens de strengste, meest recente kwaliteitseisen. Twee keer per jaar ondergaat de cleanroom een validatie door een externe firma.

Drie aparte zones

Steriele bereidingen die in een cleanroom worden gemaakt, garanderen een betere microbiologische kwaliteit. Conform de vereisten van de PIC/S-normering bestaat de cleanroom van het AZ Sint-Maria uit drie aparte ruimtes:

  • een zone voor de steriele bereiding van de cytostatica (die de deling van de tumorcellen moeten afremmen),
  • een zone voor het maken van niet-toxische steriele bereidingen (bijv. epidurale pijnmedicatie),
  • een zone voor het voorbereiden en klaarzetten van de bereidingen.

Elke ruimte voldoet aan de vooropgestelde eisen inzake luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur en het aantal toegestane partikels die er rondzweven. Tussen de verschillende ruimtes is bovendien een sas voorzien. “Om de cleanroom te betreden en aan een bereiding te beginnen, gelden dus zeer strenge omkleedprocedures. Eén procedure per sas. Zo kan de apotheker bijvoorbeeld alleen in een steriele overall (inclusief boots en kap) en een steriel masker de bereidingszone betreden. Op die manier zorgen we voor maximale patiëntveiligheid”, verduidelijkt apotheker Vera Van Holsbeek.

Zeer strenge omkleedprocedure

Apotheker Vera Van Holsbeeck

“Om de cleanroom te betreden en aan een bereiding te beginnen, gelden dus zeer strenge omkleedprocedures. Eén procedure per sas. Zo kan de apotheker bijvoorbeeld alleen in een steriele overall (inclusief boots en kap) en een steriel masker de bereidingszone betreden. Op die manier zorgen we voor maximale patiëntveiligheid”, verduidelijkt apotheker Vera Van Holsbeek.

We garanderen veilige voorschriften, veilige bereidingen en veilige toediening

Extra kwaliteitsgaranties

De cleanroom-bereidingen verlopen op een zeer innovatieve wijze. De cytostatica worden door de oncoloog voorgeschreven via een specifiek softwareprogramma, dat de historiek van de patiënt bewaart. Apotheker Vera Van Holsbeek legt uit: “De apotheker valideert dit voorschrift, legt de nodige materialen en geneesmiddelen klaar en maakt de bereiding. Dat laatste gebeurt op basis van een strak stappenplan, dat van A tot Z op scherm te volgen is. Cruciale fases in de bereiding worden, via een druk op een voetpedaal, gefotografeerd. Zo is het nadien mogelijk de bereiding correct te valideren en weet de apotheker zeker dat het juiste product in de juiste dosering is toegevoegd.” 

Veilige toedieningswijze

Bij de afwerking krijgt elke bereiding een barcode. Daardoor kan de verpleegkundige, die instaat voor de toediening, vooraf de bereiding (én de patiënt) scannen. Pas daarna start de behandeling. “We willen niet alleen veilige voorschriften en veilige bereidingen maar ook een veilige toediening garanderen”, aldus ziekenhuisapotheker Vera Van Holsbeeck. “Door deze rigoureuze aanpak beantwoordt de cleanroom van het AZ Sint-Maria volledig aan de nieuwe en zeer strenge PIC/S normering, die eigenlijk pas over enkele jaren van kracht wordt!”

Grote investeringen maar voldoen nu reeds aan de normen van 2026

Niet alleen de bouw van een cleanroom is een enorme investering voor een ziekenhuis, ook de verbruiksgoederen kosten handenvol geld. Alleen al de specifieke kledij, de producten voor onderhoud, voor decontaminatie, ... Ook de personeelskost ligt een stuk hoger door de vele procedures die moeten gerespecteerd worden om aan de noden en de zeer strenge regels te voldoen (omkleden vóór elke ruimte, specifieke schoonmaakregels volgen …) Door de steriele bereidingen in de cleanroom te maken, kan het AZ Sint-Maria echter al tien jaar kwalitatief hoogstaande bereidingen afleveren die, zoals gezegd, nú al voldoen aan de strenge PIC/S normen voor 2026. 

Laatst aangepast door dienst Communicatie in samenwerking met An Verplancke, 26 februari 2024