Wereldgezondheidsdag 2024: Mijn gezondheid, mijn recht

02 April 2024 Actua nieuws

Over de hele wereld komt het recht op gezondheid van miljoenen mensen steeds meer onder druk te staan. Grote oorzaken zijn: ziekten, rampen en conflicten. Ze verwoesten levens en veroorzaken pijn, honger en psychologisch leed. Maar ook de klimaatcrisis ontneemt ons het recht op een goeie gezondheid. Want luchtvervuiling eist wereldwijd elke 5 seconden een leven. 

Ruim helft van de wereld heeft geen toegang tot gezondheidsdiensten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt vast dat minstens 140 landen gezondheid in hun grondwet erkennen als een mensenrecht. Maar in veel van die landen hebben niet alle inwoners toegang tot de gezondheidsdiensten. Wereldwijd gaat het om zo’n 4,5 miljard mensen. Dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. Dus in vele landen blijft het ‘recht op gezondheid’ dode letter. Om deze uitdagingen aan te pakken, is het thema voor Wereldgezondheidsdag 2024: 'Mijn gezondheid, mijn recht'. De Wereldgezondheidsdag vindt elk jaar plaats op 7 april.

Met dit thema willen we ervoor zorgen dat iedereen - waar ook ter wereld -toegang krijgt tot kwalitatief hoogwaardige gezondheidsdiensten, onderwijs en informatie. Maar ook toegang tot proper drinkwater, schone lucht, goede voeding, kwalitatieve huisvesting, fatsoenlijke arbeids- en milieusituaties.