Spoedgevallendienst AZ Sint-Maria gevoelig uitgebreid

10 Januari 2023 Actua nieuws

De Spoedgevallendienst in het AZ Sint-Maria is gevoelig groter geworden. Zo werd de aanpalende ambulancehal volledig heringericht tot een nieuwe spoedvleugel met extra kamers en een ruime wachtzaal. Op die manier blijven we het fors gestegen aantal patiënten op de Spoedgevallendienst de baas en optimaliseren we de patiëntenstromen.

Wat vooraf ging

Tijdens de COVID-pandemie werd de verwarmde ambulancehal al ingenomen door de Spoedgevallendienst om besmette en niet-besmette patiënten van elkaar gescheiden te houden. De druk van de pandemie ligt gelukkig al een tijdje achter ons. Maar op de Spoedgevallendienst is het bijzonder druk gebleven. Zo steeg het aantal bezoekers de voorbije 5 jaar van 27.926 (2017) tot 35.716 (2022), een stijging is dat met bijna 28%. Zo is er een grote instroom vanuit Wallonië na de afbouw van de dienstverlening in het ziekenhuis in Tubeke. Maar ook de eerstelijnszorg is soms overbevraagd waardoor mensen sneller naar onze Spoedgevallendienst komen.

Reeds voor de COVID-pandemie kaartte het AZ Sint-Maria de ruimtenoden op onze Spoed aan bij de Vlaamse overheid. Voorts werd in 2021 een precair zorgstrategisch plan ingediend. Want ook op een aantal andere diensten kampen we met plaatstekort. Maar omwille van de sterk gestegen cijfers op de Spoedgevallendienst kunnen we niet langer wachten op eventuele financieringsmiddelen. Want het is belangrijk dat we onze patiënten op een comfortabele en veilige manier kunnen verzorgen. En dat betekent: meer en voldoende ruimte. Er zat dus niets anders op dan proactief te werk gaan met onze eigen reserves. Geen sinecure als je weet dat de  financiële situatie in de ziekenhuissector zwaar onder druk staat door de hoge inflatie en de torenhoge energieprijzen.

Ambulancehal wordt nieuwe vleugel Spoedgevallendienst

Om flexibel te kunnen inspelen op de toegenomen vraag werden er de voorbije jaren al extra spoedartsen – en verpleegkundigen aangetrokken. En om meer ruimte te creëren werd de voormalige ambulancehal getransformeerd tot een extra spoedvleugel. Maar er is meer!

Holding care vs short care

Door de verbouwingen en de permanente aanwezigheid van een derde en extra spoedarts verbeteren we ook de patiëntenstroom. Deze arts vormt samen met de verpleegkundige floormanager het triageteam. Zij maken als eerste een inschatting van de ernst en de noden van de zorgvragers.

Bezoekers waarvan we vermoeden dat ze gehospitaliseerd moeten worden, brengen we meteen over naar de holding care. Hier worden de eerste zorgen, onderzoeken en therapieën opgestart. Wanneer we vermoeden dat een opname niet nodig is en een ambulante verzorging volstaat, wordt de patiënt of zorgvrager doorverwezen naar de short care. Door deze aanpak worden bezoekers met kleine spoedzorgen beter afgeschermd van patiënten met een zware pathologie.    

De zogenaamde holding care krijgt onderdak  in de oorspronkelijke Spoedgevallendienst. De ambulante verzorging of short care wordt voortaan opgevolgd in de vernieuwde spoedvleugel. Daardoor is er in de holding care ruimte voor 4 extra units.

De short care bestaat uit een ruime nieuwe wachtzaal, 3 aangeklede pediatrie-kamers, 2 gipskamers en 2 hechtingszalen. Nieuw is dat ook hier een desk voorzien is, waar een arts en een verpleegkundige de continuïteit verzekeren met een betere doorstroming en verkorte wacht- en behandeltijd als gevolg.

De uitbreiding was nodig door de sterk toegenomen vraag

Efficiënte inrichting

De gips -en hechtingskamers zijn zo ontworpen dat al het materiaal kan worden gestockeerd in één grote kast met toegang in beide kamers. Dit spaart tijd en ruimte voor logistieke en verpleegkundige taken.

De wachtzalen zijn ook uitgerust met info- en tv-schermen. Via de infoschermen informeren we onze bezoekers en duiden we waarom ze soms even moeten wachten. Via de tv-schermen zorgen we met films en series dan weer voor de nodige afleiding.

Een kind- en klantvriendelijke Spoedgevallendienst

We maken ook werk van een zeer kindvriendelijke Spoedgevallendienst. Zo werden de pediatrische kamers volledig beschilderd met piraten, ruimtevaarders en een aantal circusdieren. Al deze stripfiguren stellen voortaan onze jongste bezoekers gerust en nemen hen mee in hun fantasiewereld, ver weg van alle zorgen en hun pijn. In de wachtzaal komt er voorts een grote speelmuur met uitnodigende spelletjes. Op die manier wordt de wachttijd op een speelse manier ingevuld. Met een welgemeende dank aan de Foundation Jana De Koker voor de ideeën, de aankleding en het speelgoed.