Seksueel en intrafamiliaal geweld tegengaan met 'Operatie Alert'

29 Maart 2024 Actua nieuws

Seksueel en intrafamiliaal geweld is ook in België een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Liefst 4 op de 5 vrouwen en 1 op de 2 mannen heeft al een vorm van seksueel geweld meegemaakt. Om zorgverleners en ondersteunend personeel in Belgische ziekenhuizen te helpen de gepaste zorg te verlenen, lanceert de FOD Volksgezondheid het ondersteuningsprogramma Operatie Alert.

Hierdoor kunnen zorgverleners de mogelijke signalen van seksueel geweld, intrafamiliaal geweld en vrouwelijke genitale verminking leren herkennen én krijgen zij tools aangereikt om het gesprek aan te gaan en de juiste zorg te bieden. 

Daarnaast komen ze te weten naar waar te verwijzen voor gespecialiseerde zorg, en kunnen ze een globaal slachtoffergericht interdisciplinair zorgtraject opzetten. Want helpen begint bij zien, geweld aanpakken, bij alert zijn.

Wat houdt Operatie Alert precies in

Operatie Alert wil laagdrempelig zijn. Daarom zetten we sterk in op e-learnings. Die behandelen vijf thema’s. 

  • Wat zijn verschillende vormen geweld en wat zijn de gevolgen?
  • Hoe communiceer je bij en over geweld?
  • Zelfzorg
  • Wat houdt holistische en traumasensitieve zorg in na geweld?
  • Diversiteitsensitieve zorg voor specifieke kwetsbare groepen

Goed om weten

Al deze opleidingen komen in aanmerking voor accreditatie. Voor ondersteunend personeel is er een kort leerpad op maat.

Operatie Alert is een ondersteuningsprogramma van de FOD Volksgezondheid, in samenwerking met UZ Gent, UGent en GAMS en onder leiding van Prof dr. Ines Keygnaert.

Laatst aangepast door dienst Communicatie in samenwerking met Operatie Alert, 2 april 2024