Nieuwe en efficiëntere monitoring patiënten

15 Februari 2024 Actua nieuws

De diensten Spoed en Intensieve Zorg werden uitgerust met een volledig nieuw patiëntmonitoringsysteem. Het gaat daarbij ook om transporteerbare monitoren waarbij de vitale functies voortdurend in kaart worden gebracht, ook al wordt de patiënt binnen het ziekenhuis verplaatst. De beelden zijn raadpleegbaar via een vernieuwde centrale en de resultaten ervan worden rechtstreeks geregistreerd in het patiëntendossier. De bedoeling is om op termijn ook andere afdelingen uit te rusten met een nieuw monitoringsysteem op maat. 

Zorgmanager An Testaert: “We hebben in het kader van een officiële aanbestedingsprocedure uiteindelijk gekozen voor een monitor van Philips. Met deze fabrikant beschikken we over de nieuwste ontwikkelingen om (op de afdeling zelf) nog betere klinische beslissingen te nemen en veranderingen in de toestand van een patiënt in elk stadium te documenteren. En de nieuwe monitoren zijn optimaal af te stemmen op de specifieke behoeften van onze diensten. Zo kunnen patiënten met hartfalen bijvoorbeeld via de monitor een EKG krijgen. Deze mogelijkheid tot ‘maatwerk’ is voor ons belangrijk, omdat we de continue monitoring van patiënten ook op andere afdelingen willen uitrollen”.

Op termijn worden ook andere afdelingen uitgerust met een nieuw monitoringsysteem op maat. 

Voordelen voor arts, verzorgende én patiënt

De praktische X3-monitor is makkelijk te combineren met de MX450 of de MX750. Dat zijn de grote monitortoestellen. Die zijn minder makkelijk transporteerbaar. De mobiele X3-monitor is dat wel. Om die reden is hij zelfs voorzien van extra valuitrusting. 

Ontdek onze dienst Cardiologie

Moet een patiënt bijvoorbeeld dringend van Spoed naar RX, Neurologie of een andere afdeling worden gebracht voor verder onderzoek, dan klikt de X3 zich los van de MX450 of MX750, om snel en makkelijk mee op het bed te worden verhuisd. Op die manier worden de vitale waarden zonder enige onderbreking voortdurend gemeten. 

Bij de nieuwe monitoren hoort ook een compleet vernieuwde centrale. An Testaert: “De beelden die de artsen en verpleegkundigen te zien krijgen, zijn opmerkelijk scherp en helder. Ook de grafieken zien er anders uit dan bij het vroegere systeem en bieden een beter overzicht. Bovendien worden de resultaten van de monitoring nu via KWS automatisch en rechtstreeks geregistreerd in het patiëntendossier, waardoor er op elk moment overal volledig inzicht is in de medische gegevens van de patiënt”. 

Inspraak en samenwerking met IT en Biotechnische dienst 

Ook de IT-dienst heeft vooraf heel wat werk verricht om de nieuwe monitoringsystemen feilloos te implementeren

Voor de aankoop is AZ Sint-Maria niet over één nacht ijs gegaan. “Onze diensten hebben vooraf nauwkeurig opgelijst welke hun specifieke behoeften zijn. Zo is bijvoorbeeld het aspect mobiliteit immers niet op élke afdeling een must. De fabrikant is ook ter plaatse gekomen, om bij het ontwerp van de toestellen optimaal rekening te houden met de specifieke wensen en noden per afdeling”, aldus An Testaert. 

Ook de IT-dienst heeft vooraf heel wat werk verricht om, in nauw overleg met de fabrikant, de nieuwe monitoringsystemen feilloos te implementeren. Na controle en configuratie door de Biotechnische dienst, maken Spoed en Intensieve Diensten inmiddels al volop gebruik van de nieuwe Philips-monitoren. 

Ook andere diensten worden uitgerust met nieuw monitoringssysteem

Later zullen ook de Stroke Unit, het Operatiekwartier, Pediatrie, Neonatologie, materniteit, Cardio en Endoscopie met het nieuwe patiëntmonitoringssysteem uitgerust worden. 

Laatst aangepast door dienst Communicatie in samenwerking met An Verplancke, 15 februari 2024