Geriatrisch Zorgprogramma

Medisch secretariaat Geriatrie

Openingsuren secretariaat

MA7u-15u30
DI7u-15u30
WO7u-15u30
DO7u-15u30
VR7u-13u
ZAgesloten
ZOgesloten

Het Geriatrisch Zorgprogramma is een multidisciplinair programma dat volgende diensten omvat:

  • 2 geriatrische verpleegafdelingen (geriatrie 1 en geriatrie 2)
  • Geriatrisch dagziekenhuis
  • Geriatrische consultatie
  • Interne liaison
  • Externe liaison 

Het geriatrisch zorgprogramma richt zich op alle 75-plussers met een positief GRP profiel, d.w.z. GRP = of > 2.

  • Cognitieve stoornissen (2)
  • Alleenwonend (1)
  • Medicatiegebruik > 5 geneesmiddelen per dag (1)
  • Recidiverend vallen (1)
  • Heropname > 3 maanden in het ziekenhuis (1)

Alle activiteiten binnen het geriatrisch zorgprogramma worden uitgevoerd door een multidisciplinair team onder leiding van de geriater. Dit team bestaat uit verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek assistenten, medisch secretaresse, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, een psycholoog en een sociaal verpleegkundige. Op vraag kan een diëtiste en logopediste geconsulteerd worden alsook de medewerkers van het palliatief support team. Elke discipline heeft binnen het team een specifieke opdracht.

Elke week vindt een multidisciplinair overleg plaats waar de verdere behandeling, revalidatie en sociale oriëntatie van de patiënt wordt besproken. Hierop volgt een overleg met de patiënt en zijn familie om hen te informeren over het verdere behandelingsplan en/of om het eventuele ontslag voor te bereiden.