02 363 12 11

Nefrologie

Nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich met nieraandoeningen bezighoudt.
Een nefroloog richt zich met name op de functie en werking van de nieren, en behandelt deze zo nodig met medicatie of dialyse.