02 363 12 11

Hemodialyse

Hemodialyse is een vorm van nierdialyse, een behandeling die kan aangewend worden wanneer je nieren zelf niet meer in staat zijn om je bloed goed schoon te filteren. Normaal gesproken zorgen je nieren ervoor dat afvalstoffen en overtollig water via de urine worden afgevoerd. Bij nierschade kunnen de nieren dit niet meer goed en heb je nierdialyse nodig.

Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gebracht en door een dialysetoestel (kunstnier) gezuiverd, om nadien terug naar het lichaam te gaan.

In samenwerking met de Sint-Janskliniek van Brussel zijn er in het ziekenhuis dialyse bedden. Op ambulante basis worden hier 30 patiënten gedialyseerd. Het betreft hier een ambulante dienst voor patiënten die niet gehospitaliseerd zijn en vanuit hun thuissituatie naar het ziekenhuis komen voor hun dialyse.

Dienst Low Care Dialyse
Tel: 02 363 64 55
Verantwoordelijke: Anne Pattyn