Ook medische hulpdiensten klaar voor carnaval Halle

13 Maart 2023 Actua nieuws

Jaarlijks belanden tientallen carnavalisten in één van de hulpposten van het Rode Kruis-Halle of op de dienst Spoedgevallen van het AZ Sint-Maria. Doorgaans kloppen feestvierders er aan omwille van verwondingen, een alcoholintoxicatie of andere medische zorgen. Om deze feestneuzen de nodige zorgen te kunnen toedienen, zetten het Rode Kruis-Halle en het AZ Sint-Maria heel wat extra mensen in.

Zo kan de lokale afdeling van het Rode Kruis beroep doen op meer dan 100 vrijwilligers die samen 234 shiften voor hun rekening nemen. Op die manier is er doorlopend medische hulpverlening in het veiligheidsdorp in het Heilig-Hart & College maar ook op het terrein tussen zaterdagochtend (9u30) en dinsdagochtend (8u). De hulpverleners zijn er niet alleen voor de carnavalisten, maar ook voor de bewoners van de binnenstad.

Elke carnavalsnacht zetten we zo'n 10 extra mensen in.

Ook het AZ Sint-Maria Halle zet elke carnavalsnacht zo’n 10 extra mensen in. Op de dienst Spoedgevallen worden extra verpleegkundigen, spoedartsen, onthaalmedewerkers, logistiek personeel en veiligheidsagenten voorzien. Ook de wachtdoende specialisten staan extra paraat voor verdere ondersteuning indien nodig. Tot slot voorzien we ook in het veiligheidsdorp tijdens de drukste momenten een spoedarts.

Voor de dringende medische hulp staan er permanent 2 ziekenwagens van het Rode Kruis klaar. Op de drukste momenten (o.a. tijdens de eerste carnavalsnacht en de carnavalsstoet op zondagmiddag) wordt dit uitgebreid naar 5 ziekenwagens en 7 extra interventieploegen (te voet). En uiteraard kan bij levensbedreigende situaties een beroep gedaan worden op de MUG van het AZ Sint-Maria Halle. Kleinere verwondingen verzorgen we in het veiligheidsdorp. Patiënten die meer uitgebreide zorgen of onderzoeken nodig hebben, worden overgebracht naar het AZ Sint-Maria Halle.

Meer medische opvangcapaciteit in de feestzone

Sinds vorig jaar werd de medisch opvangcapaciteit in de feestzone uitgebreid. Voor de COVID-pandemie beschikten we over een medische tent t.h.v. de Oude Post. Hier waren de opvangmogelijkheden beperkter. Maar nu we gebruik maken van de refter van het Heilig-Hart & College kunnen we 20 patiënten tegelijkertijd verzorgen en monitoren en moeten we patiënten minder snel overbrengen naar het AZ Sint-Maria Halle. Naast de medische teams houden ook de andere hulpdiensten in het Heilig-Hart & College aan de hand van een cameranetwerk de feestzone 24u/24u nauwlettend in de gaten.

Nog een leuk weetje!

Een gevulde maag zorgt voor een betere concentratie. De hulpverleners en vrijwilligers kunnen hiervoor een beroep doen op een team van 6 vrijwilligers die gedurende de drie dolle dagen zowel warme als koude maaltijden bereiden. Waarvoor nu al een welgemeende dank.

Feest verstandig!

  • Vertoon je COVID-symptomen? Voel je je grieperig? Dat is natuurlijk balen. Maar blijf dan thuis. Zo voorkom je dat deze virussen zich als een lopend vuurtje verspreiden over de carnavalsmenigte.
  • Het kan ’s nachts berekoud worden. Zorg daarom voor een extra berenpak of andere warme kleiding tijdens de vroege uren.
  • Wees voorzichtig met alcohol! Alcohol verwijdt bij frisse minima de bloedvaten waardoor je lichaamstemperatuur daalt. In het slechtste geval raak je zelfs onderkoeld.

Ook andere hulpdiensten staan paraat

Ook de brandweer, de politie en organisator Halattraction zetten extra maatregelen in om het evenement veilig te laten verlopen. 

Lees er meer over op Hulpdiensten paraat voor een veilig carnaval 2023