02 363 12 11

Patiënten

Ziekenhuisverblijf

Patiëntenbegeleiding

Financiële info

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Rechten en plichten van de patiënt

Geïnformeerde toestemming

Online afspraken boeken

Klachten, medische incidenten, suggesties of feedback

Bescherming van de privacy