02 363 12 11

Pijnkliniek

Multidisciplinaire aanpak van de pijnzorg

Als eerste stap in de pijnbehandeling kom je als patiënt op raadpleging bij de anesthesist-pijnarts (de algoloog). De pijnarts zal inzicht proberen te krijgen in het pijnprobleem en de beïnvloedende factoren.

De pijnarts zal samen met jou een behandelingsplan opstellen. Hierbij kan het zowel gaan om een medicamenteuze behandeling als om infiltraties eventueel in combinatie met een psychotherapeutische aanpak.

Contactgegevens

Klik rechts op één van onze artsen voor

  • een overzicht van de consultatiemogelijkheden
  • een concrete afspraak
  • alle contactgegevens
  • bijkomende informatie


Bijkomende informatie voor artsen

pdf   Richtlijn voor tromboseprofylaxie ter preventie van DVT en longembolen 2017
pdf   Peri-operatieve overbruggingstherapie bij Vitamine K Antagonisten (VKA) of Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) 2016 of Antiaggregantia

Datum laatste aanpassing: 27.05.2022 - Communicatiedienst i.s.m. team Pijnkliniek