02 363 12 11

Allergologie

Allergologie is een medisch specialisme dat zich met de diagnostiek en de behandeling van allergieën bezighoudt. Een allergie is een reactie van het afweersysteem ten opzichte van stoffen die van buiten afkomen via o.a. voeding, ademhaling en de huid. De verschillende soorten allergische reacties zijn heel uitlopend. Zo bestaan er bijvoorbeeld onschuldige situaties, terwijl sommige situaties levensbedreigend kunnen zijn.  

Contacteer ons

Klik rechts op één van onze artsen voor

  • een overzicht van de consultatiemogelijkheden
  • een concrete afspraak
  • alle contactgegevens
  • bijkomende informatie