Vraag tot inzage of afschrift van patiëntendossier

Je hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Dat dossier bestaat een medisch dossier en bij een opname in het ziekenhuis ook uit een verpleegdossier. Je hebt uiteraard het recht om dit dossier in te kijken of een kopie aan te vragen. 

Inzage van jouw medisch dossier

Er zijn verschillende manieren om jouw medisch dossier te raadplegen. Dit kan fysiek bij je arts of ook online. 

Via jouw huisarts

Je kan steeds jouw huisarts raadplegen om jouw medisch dossier in te kijken. Je huisarts wordt steeds op de hoogte gebracht van alle medische verslagen of laboresultaten van het ziekenhuis. 

Wanneer je hiervoor geen toestemming gaf, zal je huisarts uiteraard niet geïnformeerd worden over je medisch dossier.

Via COZO.be

Je kan ook jouw medisch dossier zelf digitaal raadplegen Cozo (Collaboratief Zorgplatform). Dit is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen. Het gaat onder meer over:

 • medische verslagen van consultaties, technische onderzoeken en hospitalisaties.
 • uitslagen van labo-resultaten.
 • sommige verslagen of resultaten zijn niet steeds elektronisch beschikbaar maar kunnen steeds opgevraagd worden via onderstaande procedure 'afschrift van uw medisch dossier'.

Via Mijngezondheid.be

Via Mijngezondheid.be kan je onder meer volgende gegevens raadplegen:

 • jouw gezondheidssamenvatting (aangemaakt door je huisarts die jouw Globaal Medisch Dossier beheert)
 • jouw medische rapporten, resultaten van testen en onderzoeken
 • verslag bij ontslag ziekenhuis
 • voorschriften voor geneesmiddelen die je kan reserveren of afhalen bij je apotheek...

Via de ziekenhuisapp Mynexuzhealth

Binnenkort kan je ook al je medische resultaten, beeldverslagen of laboresultaten kunnen raadplegen via de ziekenhuisapp Mynexuzhealth.

Opvragen medische beelden

Medische beelden vanaf 2016 kunnen opgevraagd worden via de applicatie PACS. Vul hier jouw referentienummer in dat bij jouw onderzoeksaanvraag hoort en jouw geboortedatum. 

Voor oudere beelden kan je ook terecht bij de dienst Medische Beeldvorming via 02 363 64 21.

Afschrift van uw medisch dossier

Wens je een afschrift van jouw medisch dossier of een inzage? Hieronder vind je enkele veel gestelde vragen en de nodige informatie om jouw aanvraag te vervolledigen. Jouw behandelende arts wordt geïnformeerd over jouw vraag tot afschrift of inzage.

Welke personen hebben het recht tot afschrift of inzage? 

De patiënt is meerderjarig? Dan heeft enkel de patiënt dit recht.

De patiënt is minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan hebben volgende personen dit recht. 

 • de ouders/voogd mits voorlegging van een bewijs van ouderschap (bijvoorbeeld de geboorteakte van het kind)
 • de patiënt zelf vanaf 16 jaar of als de arts van oordeel is dat rekening houdend met de leeftijd en maturiteit de patiënt zelf zijn/haar rechten kan uitoefenen.

De patiënt is wilsonbekwaam? Dan hebben volgende personen dit recht. 

 • de houder van de zorgvolmacht
 • een vertegenwoordiger van patiënt
 • formele vertegenwoordiger: deze werd voorafgaand schriftelijk benoemd door de patiënt en heeft voorrang op de informele vertegenwoordiger.
 • informele vertegenwoordiger: echtgenoot/partner of verder in dalende lijn: meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer/zus.

Waar heb je geen recht op?

Je ontvangt enkel informatie met betrekking tot jezelf. De persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden komen niet in aanmerking voor inzage noch voor afschrift.

De beroepsbeoefenaar kan het afschrift weigeren indien hij/zij over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn/haar dossier aan derden te bezorgen.

Wie kan het dossier inkijken na een overlijden? 

Het is niet mogelijk een afschrift van het dossier van een overleden patiënt te verkrijgen. Verwanten van de overledenen hebben enkel onrechtstreeks via een aangeduide beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld de huisarts) recht op inzage in het patiëntendossier. 

We noemen dit een onrechtstreekse inzage. Enkel en alleen wanneer de 3 onderstaande voorwaarden tegelijk voorkomen heb je recht op een onrechtstreekse inzage:

1.      verwantschap: als je de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of bloedverwant bent tot en met de tweede graad (ouder, kind, broer/zus, kleinkind, grootouder).

2.      voldoende goede motivatie die opweegt tegen de privacy van de overleden patiënt. Dat kan het geval zijn bij bijvoorbeeld het vermoeden van een medische fout, opsporen van familiale antecedenten en dergelijke … Dit kan enkel als je een geldig bewijs van verwantschap kan voorleggen (voorbeelden: geboorteakte van de overleden patiënt, attest van gezinssamenstelling, kopie huwelijksakte, ...).

3.      geen uitdrukkelijk verzet aanwezig van de patiënt tijdens zijn/haar leven.

Hoe een aanvraag indienen

Uitsluitend schriftelijke aanvragen (via de website of per post) worden aanvaard en behandeld. Telefonische aanvragen worden niet behandeld omdat de aanvrager niet kan worden geverifieerd.

Download hieronder jouw aanvraag. Vul het formulier volledig in en stuur dit samen met een kopie van jouw identiteitsbewijs naar

Opgelet!

 • Er worden geen dossiers via e-mail verstuurd, deze worden aangetekend via de post verstuurd. 
 • Bij een afspraak voor inzage of afhaling, wordt altijd geïnformeerd naar jouw identiteitskaart.