Start nieuwe groep Obesiless

03 Juli 2024 17:00

Dit multidisciplinair programma voor mensen met obesitas bevat bewegingssessies, voedingsondersteuning en psychologische begeleiding in het AZ Sint-Maria Halle.

Je wordt zowel individueel als tijdens groepssessies begeleid in het uitbouwen van een actievere levensstijl.

Je kan starten met dit programma wanneer je de noodzakelijke consultaties achter de rug hebt. Na een chirurgische ingreep kan je ten vroegste na 6 weken starten met dit programma.

Interesse?

Neem contact op met de obesitascoördinator Nathalie Nys