02 363 12 11

Wat meebrengen?

Bij gewone ziekenhuisopname

Bij opname op de materniteit

Bij opname op de pediatrie

Bij arbeidsongeval

Bij opname via spoedgevallen

Voor buitenlandse patiënten