Klaar voor de toekomst dankzij robotchirurgie

26 Januari 2024 Actua nieuws

Om ook in de toekomst optimale patiëntzorg te blijven verzekeren, investeert het AZ Sint-Maria maximaal in robotchirurgie voor invasieve chirurgische ingrepen. Deze maand volgen onze artsen in het buitenland (o.a. in Londen) gespecialiseerde opleidingen omtrent het gebruik van de geavanceerde robot. In de loop van maart 2024 staat de eerste operatie gepland met deze innovatieve robot.

Robotchirurgie zorgt voor betere kwaliteitszorg

Elk nieuw project in ons ziekenhuis start vanuit een streven naar optimale patiëntenzorg. Dr. Evert Valvekens: “Het is belangrijk om juist te bepalen waar we met onze zorg nu én in de toekomst naartoe willen. Op vlak van chirurgie is ruime tijd geleden al de stap gezet naar meer minimaal invasieve ingrepen via laparoscopie/thoracoscopie of kijkoperaties. Maar de voorbije jaren zien we dat, waar mogelijk, steeds vaker wordt overgeschakeld naar robotchirurgie. Ook in
ziekenhuizen van gemiddelde grootteorde. Jonge chirurgen worden vandaag trouwens steeds meer opgeleid met de robot. Om al die redenen én om onze patiënten in eigen regio de best mogelijke zorgen te blijven bieden, hebben wij besloten mee in deze evolutie te stappen.”

Discipline-overschrijdend project

Het ziekenhuis start in eerste instantie met robotchirurgie voor abdominale
en gynaecologische heelkunde. Om dit mogelijk te maken werd het licht op groen gezet voor de aankoop van een Da Vinci Xi-robot van de firma Intuitive Surgical (zie foto) met bijbehorende operatietafel. 

Dit is op dit moment de beste robot op de markt en laat toe zeer complexe ingrepen minimaal invasief te verrichten. Dankzij deze investering kan ook de toekomst voor de diensten Urologie en Thoraxheelkunde verder worden uitgebouwd.

“Aangezien de medische raad, de directie en het bestuursorgaan dezelfde toekomstvisie delen en alle neuzen inzake robotchirurgie in dezelfde richting staan, maken we bijzonder snel vordering in dit project, dat we ziekenhuisbreed willen uitbouwen”, voegt dr. Valvekens eraan toe. “Naast de chirurgen zullen dan
ook de verpleegkundigen, de Technische Dienst en de diensten ICT, Biotechniek, Sterilisatie en Aankoop actief hun schouders mee onder het dossier zetten. Want het hoeft geen betoog dat dit project heel wat voorbereidings-, opleidings- en bijscholingswerk met zich meebrengt!”

Wij vinden dat onze beste zorgen voor iederéén toegankelijk moeten zijn!

Dr. Evert Valvekens, chirurg algemene & abdominale heelkunde

Voordelen voor de patiënt

Dankzij robotchirurgie worden steeds complexere operaties (die niet altijd laparoscopisch kunnen worden uitgevoerd) nu ook op minimaal invasieve manier mogelijk. Bij deze chirurgische ingrepen wordt met veel kleinere incisies of sneetjes gewerkt dan bij een klassieke ingreep. En dat brengt heel wat voordelen met zich mee (zie kader onderaan). Niet alleen voor de patiënt, ook voor de chirurg en het ziekenhuis. Dr. Valvekens: “Denk maar aan het sneller herstel en de kortere hospitalisatieduur. Bovendien zullen wij al onze patiënten deze hoogtechnologische zorg kunnen aanbieden, zonder dat dit extra kosten voor hen meebrengt. 

Dankzij het investeringsfonds dat wij met de artsen en ons ziekenhuis aanleggen, hoeven de zware investeringskosten immers niet op onze patiënten verhaald te worden. Wij vinden namelijk dat onze beste zorgen voor iederéén toegankelijk moeten zijn!”

Voordelen robotchirurgie:

  • Hogere precisie tijdens ingreep
  • Minder bloedverlies
  • Minder kans op complicaties
  • Minder pijn
  • Sneller terug naar huis
  • Sneller herstel