02 363 12 11

Psychiatrie

Dit is een psychiatrische afdeling voor volwassenen waar opvang van een (acute) crisis of kortdurende behandeling mogelijk is.

Gemiddeld duurt een opname op onze afdeling 1 à 3 weken.

De psychiatrisch afdeling van het AZ Sint-Maria telt 30 bedden en werd sinds kort uitgebreid met een afdeling voor dagbehandeling, gericht op volwassenen.

Tel van de afdeling: 02 363 65 40

pdf Informatiefolder voor patiënten - verpleegafdeling PAAZ

Groot Psychiatrierapport

Nuttige links


vb. www.zelfmoord1813.be - deze website verzamelt alle erkende Vlaamse organisaties die werken aan de preventie van zelfdoding: Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Suïcidepreventiewerking van de CGG, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en Zorg voor Suïcidepogers.

De site is één toegangspoort waar mensen voor zichzelf, voor familie of derden of als nabestaande terecht kunnen voor hulp en informatie, maar die ook hulpverleners ondersteuning kan bieden.