02 363 12 11

Psychiatrie

Een PAAZ is een psychiatrische afdeling binnen een algemeen ziekenhuis.

Dit is een afdeling waar mensen met uiteenlopende psychiatrische/emotionele problemen kortdurend kunnen verblijven. Meestal worden mensen opgenomen vanuit een crisis. Een PAAZ biedt dan een gepaste omgeving om “tot rust te komen”.

Gemiddeld duurt een opname op onze afdeling 1 à 3 weken.

De psychiatrisch afdeling van het AZ Sint-Maria telt 30 bedden en werd sinds kort uitgebreid met een afdeling voor dagbehandeling, gericht op volwassenen.

Tel van de afdeling: 02 363 65 40

Groot Psychiatrierapport

Nuttige links

www.zelfmoord1813.be - deze website verzamelt alle erkende Vlaamse organisaties die werken aan de preventie van zelfdoding: Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Suïcidepreventiewerking van de CGG, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en Zorg voor Suïcidepogers.
De site is één toegangspoort waar mensen voor zichzelf, voor familie of derden of als nabestaande terecht kunnen voor hulp en informatie, maar die ook hulpverleners ondersteuning kan bieden.

Bestanden