02 363 12 11

Fysische geneeskunde & revalidatie

De afdeling fysische geneeskunde omvat fysiotherapie, kinesitherapie, revalidatie en ergotherapie.

De dienst is er op gericht om de levenskwaliteit van de patiënt zo goed mogelijk te verbeteren of te herstellen via de verschillende gespecialiseerde behandelingen.

De dienst verzorgt zowel ambulante als gehospitaliseerde patiënten en stelt zich tot doel de patiënten te genezen, aan te passen, herop te voeden en te adviseren om zo zijn weerbaarheid te ontwikkelen, te behouden of te verbeteren naar zijn fysische, emotionele en sociale mogelijkheden.

Gehospitaliseerde patiënten worden eerst op de kamer behandeld. Indien mogelijk, wordt de therapie verdergezet in de oefenzaal. Er wordt steeds een individueel behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de pathologie, wordt er een multidisciplinair programma opgesteld. Dit omvat zowel therapie door de kinesitherapeut als de ergotherapeut.

Ambulante patiënten komen, afhankelijk van de aandoening, één of meerdere keren per week revalideren op de dienst fysiotherapie. Indien aangewezen, is ook hier de revalidatie multidisciplinair.

Er is een wekelijks overleg met de revalidatieartsen.

De dienst richt zich op de diagnose en behandeling van aandoeningen van het bewegingsstelsel. Het team is samengesteld uit kinesitherapeuten en ergotherapeuten, in bepaalde gevallen bijgestaan door een logopedist onder toezicht van 2 geneesheer-fysiotherapeuten.

Klik hier voor het raadplegen van de folders m.b.t. Fysische geneeskunde