02 363 12 11

Psychiatrisch dagziekenhuis

a- dienst

Het psychiatrisch dagziekenhuis biedt dagtherapie aan voor jongvolwassenen (vanaf 18j).

- De dagtherapie kan gestart worden worden na een opname op de psychiatrische afdeling (PAAZ) als brugfunctie naar de thuissituatie. Ze kan ook via de huisarts en psychiater starten vanuit de thuissituatie en alzo opnamevoorkomend werken. De link met de thuissituatie is steeds aanwezig.

- Het begeleidingstraject loopt over een periode van acht weken. Binnen onze visie wordt iedere persoon gezien als een uniek individu, met eigen kwetsbaarheden en mogelijkheden waarbij een empathische en tegelijkertijd responsabiliserende benadering de klemtoon krijgt.

- We bieden een gevarieerd therapieaanbod met enerzijds een structurerende benadering met aandacht voor structuur, activatie, zelfzorg en herstel. Anderzijds legt een meer therapeutische benadering de focus op inzicht, reflectie en gedragsverandering.

Voor wie?

(Jong)volwassenen met psychische moeilijkheden voor wie een opname niet (meer) aangewezen is. Deelname is mogelijk op voorwaarde dat er geen sprake is van een crisis en de persoon (terug) een zeker evenwicht gevonden heeft.