02 363 12 11

Laboratorium klinische biologie

Staalafname kan op 2 locaties plaatsvinden: 

testing rezien

Klinisch labo AZ Sint-Maria (24 uur permanentie)

U mag zich hiervoor in het klinisch labo (Blok B, 3de verdieping) aanmelden tijdens de openingsuren voor bloedafname:Voor bloedafname hoeft u geen afspraak te maken. 

pijltjeop weekdagen : 7.30  - 18.00 uur
pijltjeop zaterdag     : 7.30  - 11.00 uur

Afname van een COVID-test voor buitenlandse reizen.  FR: Réalisation d'un test COVID, en fonction des voyages à l'étranger. EN: Administration of a COVID test for foreign travel.


Voor volgende staalafname dient u wel een afspraak te maken, via het secretariaat (02 363 64 40 of 02 363 64 41).

pijltjeglucose belastingscurve
pijltjesperma-onderzoek; fertiliteit, capacitatie, na vasectomie (maandag t.e.m. vrijdag tijdens kantooruren)
pijltjebeenmergpunctie (Dr. De Loecker 02 363 64 43)

Bloedafname Wachtpost Zennevallei Buizingen

Patiënten kunnen in de Wachtpost Zennevallei terecht voor:

pijltje bloedafnames (>7 jaar)
pijltje afname COVID-test bij asymptomatische patiënten

Praktische info, openingsuren en adres

 pijltje op weekdagen: 7.30 - 9.00 uur
 pijltje Alsembergsesteenweg 89 te 1501 Buizingen
 pijltje gelieve steeds uw e-ID (elektronische identiteitskaart) mee te nemen

 

pdf CoZo: Hoe kan ik als patiënt mijn medische resultaten thuis consulteren? (vb. bloedonderzoek,…)

internetConsulteer hier ook de Labogids Klinisch Laboratorium: met deze gids willen wij het Klinisch labo en al zijn informatie nog toegankelijker maken voor u als arts, patiënt en bezoeker.


Datum laatste aanpassing: 24.06.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Paramedisch diensthoofd Klinisch Laboratorium