02 363 12 11

Laboratorium klinische biologie

Het klinisch labo van het AZ Sint-Maria onderzoekt bloed, speeksel, urine, stoelgang en andere lichaamsvochten als ondersteuning bij de diagnose, therapie en preventie. 

Staalafname kan op 2 locaties plaatsvinden: 

Klinisch labo AZ Sint-Maria

Voor bloedafname hoeft u geen afspraak te maken. U mag zich hiervoor melden in het Klinisch Labo.

Opgelet: door de werken op het Klnisch labo vinden de bloed- of andere staalafnames tijdelijk plaats in Blok C, 1 ste verdieping. 

pijltjeop weekdagen : 7.30  - 18.00 uur
pijltjeop zaterdag     : 7.30  - 12.00 uur

Voor volgende staalafname dient u wel een afspraak te maken via het secretariaat via labo@sintmaria.be .


pijltjesperma-onderzoek; fertiliteit, capacitatie, na vasectomie (maandag t.e.m. vrijdag tijdens kantooruren)
pijltjebeenmergpunctie (Dr. De Loecker 02 363 64 43)

 

Bloedafname Wachtpost Zennevallei Buizingen

Patiënten kunnen in de Wachtpost Zennevallei terecht voor:

pijltje bloedafnames (>7 jaar)
pijltje afname COVID-test bij asymptomatische patiënten

Praktische info, openingsuren en adres

 pijltje op weekdagen: 7.30 - 9.00 uur
 pijltje Alsembergsesteenweg 89 te 1501 Buizingen
 pijltje gelieve steeds uw e-ID (elektronische identiteitskaart) mee te nemen

 

pdf CoZo: Hoe kan ik als patiënt mijn medische resultaten thuis consulteren? (vb. bloedonderzoek,…)

internetConsulteer hier ook de Labogids Klinisch Laboratorium: met deze gids willen wij het Klinisch labo en al zijn informatie nog toegankelijker maken voor u als arts, patiënt en bezoeker.


Datum laatste aanpassing: 22.03.2023 - Communicatiedienst i.s.m. Paramedisch diensthoofd Klinisch Laboratorium