02 363 12 11

Laboratorium klinische biologie

covid-testing

Staalafname kan op 2 locaties plaatsvinden: 

Klinisch labo AZ Sint-Maria

24 uur permanentie

Info COVID-testing binnen het AZ Sint-Maria

Voor bloedafname hoeft u geen afspraak te maken. U mag zich hiervoor in het klinisch labo (Blok B, 3de verdieping) aanmelden tijdens de openingsuren voor bloedafname.

pijltjeop weekdagen : 7.30  - 18.00 uur
pijltjeop zaterdag     : 7.30  - 12.00 uur

Voor volgende staalafname dient u wel een afspraak te maken via het secretariaat via labo@sintmaria.be .


pijltjesperma-onderzoek; fertiliteit, capacitatie, na vasectomie (maandag t.e.m. vrijdag tijdens kantooruren)
pijltjebeenmergpunctie (Dr. De Loecker 02 363 64 43)

Bloedafname Wachtpost Zennevallei Buizingen

Patiënten kunnen in de Wachtpost Zennevallei terecht voor:

pijltje bloedafnames (>7 jaar)
pijltje afname COVID-test bij asymptomatische patiënten

Praktische info, openingsuren en adres

 pijltje op weekdagen: 7.30 - 9.00 uur
 pijltje Alsembergsesteenweg 89 te 1501 Buizingen
 pijltje gelieve steeds uw e-ID (elektronische identiteitskaart) mee te nemen

 

pdf CoZo: Hoe kan ik als patiënt mijn medische resultaten thuis consulteren? (vb. bloedonderzoek,…)

internetConsulteer hier ook de Labogids Klinisch Laboratorium: met deze gids willen wij het Klinisch labo en al zijn informatie nog toegankelijker maken voor u als arts, patiënt en bezoeker.


Datum laatste aanpassing: 28.06.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Paramedisch diensthoofd Klinisch Laboratorium