02 363 12 11

Obesitaskliniek

Bijna 1 op 2 Belgen kampt met overgewicht, 15% lijdt aan obesitas. De laatste 20 jaar is er een forse toename van zwaarlijvigheid, voor een deel genetisch bepaald, maar hoofdzakelijk te wijten aan een ongezond levenspatroon en dito dieet.

Overgewicht is een veelvoorkomende aandoening met mogelijke ernstige gevolgen voor uw gezondheid. Bijgevolg is het een probleem dat best tijdig en op gepaste wijze aangepakt wordt. Dit hoeft u niet alleen te doen, binnne het AZ Sint-Maria staat een multidisciplinair team klaar om u hierbij te helpen.

De optimale behandeling hangt af van de gewichtscategorie van de patiënt maar ook van aanwezige risicofactoren voor de gezondheid. Bij het falen van meerdere conservatieve behandelingen kan het aangeraden zijn om een vermageringsingreep te laten uitvoeren. Dit vergt echter de nodige voorbereidingen en er dient aan meerdere richtlijnen voldaan te worden.

Voor de patiënten die niet in aanmerking komen volgens de officiële richtlijnen voor een chirurgische ingreep, wordt er steeds naar de beste alternatieve oplossing gezocht door het team om obesitas tegen te gaan. Deze alternatieve oplossing bestaat uit een conservatieve therapie zoals een nauwe opvolging van de voeding en stimuleren van beweging.

Voor kinderen en adolescenten kan er enkel intensieve dieetbegeleiding opgestart worden. 

Vragen? Contacteer ons gerust via: 02 363 62 37 of obesitaskliniek@sintmaria.be


Publicatie

diagnostico-diabetes_0

“Diabetes en overgewicht gaan hand in hand” - Dossier Chronisch ziek - bijlage aan de Standaard 23.03.2019
Meer toelichting door dr. Susanne Knape en dr. Bert-Jan Looij van het AZ Sint-Maria in Halle.

Datum laatste aanpassing: 09.09.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Medisch diensthoofd Algemene en Abdominale heelkunde & Manager Ambulante Zorg