Aanbod

 

Onderzoeken

Wij werken met de meest moderne onderzoekstechnieken om, in nauwe samenwerking met andere diensten in ons ziekenhuis, jouw longprobleem te onderzoeken:

Longfunctie onderzoek

Dit is een onderzoek waarbij de grootte van de luchtwegen, de totale longinhoud en de zuurstofopname in de longen wordt gemeten. Hiervoor zal je, onder begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige, op verschillende manieren via een mondstuk in- en uitademen. 

NO-meting

Dit is een onderzoek waarbij de hoeveelheid NO (stikstofoxide) wordt gemeten in de lucht die je via een mondstuk uitademt. Dit geeft ons informatie over de hoeveelheid en type ontsteking in de luchtwegen, bijvoorbeeld bij astma.

Histamine-provocatietest

Dit is een onderzoek waarbij de gevoeligheid van de luchtwegen wordt gemeten na het inademen van een oplossing met histamine. Deze test wordt vaak uitgevoerd bij het vermoeden van astma.

Ergospirometrie

Dit is een onderzoek waarbij tijdens een fietsproef de lichaamsconditie en de reactie van de longen, het hart en de spieren wordt gemeten, inclusief de bepaling van bepaalde ‘trainingsdrempels’ voor sporters. Dit onderzoek leert ons hoe we het best inspanningsgerelateerde klachten behandelen.

Allergietesten

Dit zijn priktesten voor aero-allergenen en (vanaf 2024) priktesten/provocatietesten voor antibiotica-allergieën: toediening van een zéér kleine hoeveelheid van een bepaalde stof om na te gaan of er een allergie aanwezig is.

Slaaponderzoek (polysomnografie)

Dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens een opname gedurende één nacht in het ziekenhuis. Daarbij worden de slaapstructuur, de ademhaling, het hartritme en lichaamsbewegingen uitgebreid bestudeerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij abnormale vermoeidheid, slapeloosheid of snurken.

Bloedgasmeting

Dit is een bloedafname uit de slagader in de pols waarin de zuurstofwaarden en koolzuurwaarden bepaald worden.

Bronchoscopie

Dit is een onderzoek waarbij na toediening van een slaapmiddel (sedatie) én lokale verdoving, met een fijne camera in de longen wordt gekeken door de longarts. Tijdens dit onderzoek kunnen stukjes weefsel worden genomen (biopsies), spoelingen voor het opsporen van infecties worden uitgevoerd of slijmen worden weggezogen.

Bronchoscopie met echografie van de klieren (EBUS)

Dit is een onderzoek waarbij na toediening van een slaapmiddel (sedatie) én lokale verdoving, met een fijne camera en echografie naar de klieren tussen de longen wordt gekeken door de longarts. Hierbij kunnen er ook stukjes weefsel (biopsies) worden genomen.

Echografie van de borstkas

Dit is het in beeld brengen van de longen en longvliezen met een echografie. 

Echogeleide pleurapunctie

Dit is het aanprikken van vocht in de longvliesholte rondom de longen, na lokale verdoving. Dit onderzoek gebeurt steeds onder zicht met echografie.

CT-geleide punctie

Dit is het aanprikken van een longletsel in de longen, na lokale verdoving. Dit onderzoek gebeurt steeds onder zicht met echografie of CT-scan door onze radiologen.

Zesminutenwandeltest

Dit is test waarbij we de wandelafstand en zuurstofsaturatie meten tijdens zes minuten wandelen, onder begeleiding van een kinesist. Met deze test kunnen we nagaan of er noodzaak is aan zuurstof tijdens inspanningen.


Behandelingen

Nadat we jouw longprobleem onderzocht hebben en een diagnose gesteld hebben kan je onder andere voor de volgende behandelingen bij ons terecht: 
 

Inhalatietherapie

Is het inademen van medicatie voor de longen via een toestel, meestal via puffers of soms via een vernevelapparaat (‘aerosol’).

Zuurstoftherapie

Bij een zuurstoftekort wordt er extra zuurstof toegediend via de neus of mond. Ons ziekenhuis beschikt over de ‘zuurstofconventie’, zodat wij terugbetaling voor zuurstof thuis kunnen regelen in het geval zuurstof noodzakelijk is.

Oncologische behandeling

De behandeling van longkanker of longvlieskanker. Tijdens het hele behandelingstraject wordt u begeleid door uw eigen longarts, samen met een heel ‘oncoteam’ van gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen, diëtisten en sociale medewerkers. Voor de behandeling van longkanker werken wij nauw samen met de diensten oncologie/radiotherapie en thoraxheelkunde.

Respiratoire revalidatie

Bij een respiratoire revalidatie behandelen we jouw longprobleem onder begeleiding van een kinesist. Dit omvat onder andere: aanleren van ademhalingstechnieken en technieken om slijmen beter op te hoesten, conditietraining, spierkrachttraining en correct gebruik van inhalatietherapie.

Rookstopbegeleiding

Onder professionele begeleiding helpen we jou van de sigaret af en zorgen we voor een rookstop in onze rookstopkliniek.

Thoraxdrainage

Tijdens een thoraxdrainage plaatsen we een tijdelijk buisje (drain) om lucht of vocht in de longvliesholte rondom de longen te verwijderen. Dit gebeurt steeds na lokale verdoving en pijnstilling en steeds onder zicht met echografie.