Aandoeningen

Bij ons team kan je terecht voor de diagnose en behandeling van volgende ziekten of klachten: 

Astma

Astma is een chronische ontsteking en vernauwing van de kleine luchtwegen, die soms wordt uitgelokt door een allergie. Kortademigheid of benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten zijn de belangrijkste klachten. Astma is goed behandelbaar met puffers en in ernstige gevallen met injecties.

Allergie

Allergie is een abnormale reactie van het afweersysteem op stoffen in de lucht (stuifmeel of pollen), huisstofmijt, huisdieren, insectenbeten of medicatie. Het tijdig opsporen en behandelen van een allergie is belangrijk omdat sommige allergische reacties levensbedreigend kunnen zijn.

COPD (chronische obstructieve longziekte)

COPD is een chronische ontsteking en vernauwing van de kleine luchtwegen, die wordt veroorzaakt door roken of (zeldzamer) door luchtverontreiniging. Vaak gaan ook de longblaasjes kapot, dit noemt men ‘emfyseem’. Kortademigheid, hoesten met slijmen en piepende ademhaling zijn de belangrijkste klachten. Rookstop is essentieel, naast revalidatie en behandeling met puffers.

Longkanker

Longkanker is een kwaadaardig gezwel dat ontstaat in de longen en soms uitzaait in de klieren tussen de longen of elders in het lichaam. Alarmsymptomen zijn bloed ophoesten en onverklaarde kortademigheid, pijn op de borst of vermagering. Afhankelijk van het type en de uitgebreidheid van de longkanker bestaat de behandeling uit een operatie, bestraling, chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie of een combinatie van meerdere behandelingen.

Longembolie

Longembolie is een verstopping van de longbloedvaten door bloedklonters die kortademigheid en pijn op de borst veroorzaakt en soms levensbedreigend is. De bloedklonters ontstaan vaak in de benen (‘trombose’) en worden behandeld met bloedverdunners.

Longvlieskanker

Longvlieskanker is een zeldzaam kwaadaardig gezwel dat ontstaat in het vlies dat de longen omgeeft en bijna altijd wordt veroorzaakt door belangrijke blootstelling aan asbest in het verleden.

Respiratoire infecties

Zijn ontstekingen van de luchtwegen of longen die leiden tot koorts, hoest met slijmen, kortademigheid en pijn op de borst.  De meest frequente verwekkers zijn bacteriën, virussen, schimmels of tuberculose. Behandeling gebeurt met medicatie gericht tegen de verwekker.

Tuberculose

Tuberculose is een ontsteking van de luchtwegen of longen die wordt veroorzaakt door de tuberculose bacterie en vaak (maar niet altijd) in het begin erg besmettelijk is. Zeldzaam kunnen er ook andere organen mee ontsteken. De ziekte is goed behandelbaar met medicatie die gedurende meerdere maanden stip moet worden ingenomen.

Interstitiële longziekten zoals longfibrose, sarcoïdose, stoflong

Dit zijn zeldzame longziekten die gepaard gaan met ontsteking en/of littekenvorming in de longen, waardoor er minder zuurstof kan worden opgenomen. Kortademigheid en hoest zijn de belangrijkste symptomen. Behandelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het type interstitiële longziekte.

Onverklaarde kortademigheid

Kortademigheid waarbij er na onderzoek door de huisarts geen duidelijke oorzaak kan worden gevonden, verdient een grondig nazicht door een longarts. Hiervoor werken wij ook nauw samen met onze hartspecialisten.

Onverklaarde hoest

Een hoest waarbij er na onderzoek door de huisarts geen duidelijke oorzaak kan worden gevonden, verdient een grondig nazicht door een longarts.

Longproblemen bij sporters

Een onverklaarde kortademigheid bij het sporten of de onmogelijkheid tot het opbouwen van sportactiviteit,  kan het eerste teken zijn van een longziekte en verdient een grondig nazicht door een longarts. Hiervoor werken wij nauw samen met onze hartspecialisten.