02 363 12 11

CoZo: patiëntendossiers

cozo totaal

CoZo: snel en eenvoudig online zicht op uw patiëntendossiers

In het kader van een goede zorgbehandeling is het belangrijk dat zorgverleners die u behandelen over de juiste informatie betreffende uw gezondheidstoestand kunnen beschikken.

Aangezien het mogelijk is dat er gegevens betreffende uw gezondheidstoestand bij verschillende zorgverleners of zorginstellingen worden bewaard, is het van groot belang dat deze gegevens op een snelle en veilige manier kunnen worden uitgewisseld met respect voor uw rechten als patiënt.

Dit project heeft tot doel om op een efficiënte wijze een snelle en beveiligde elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk te maken tussen zorgverleners die u behandelen in België.

Dit Collaboratief Zorgplatform wordt georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid en het nationale e-Health-project. Via het beveiligd CoZo portaal kunnen ook de vaccinatiegegevens,medicatieschema's en SUMEHRs die beschikbaar zijn in Vitalink geconsulteerd worden.

Het systeem en het gebruik ervan is gratis. Klik hier voor meer info en om u aan te sluiten.

pdf  Hoe kan ik als patiënt mijn medische resultaten thuis consulteren? (vb. bloedonderzoek, radiologie,…)