02 363 12 11

Commissie voor Medische Ethiek

De opdrachten van de Commissie voor Medische Ethiek (CME) zijn drievoudig. Ze oefent volgende functies uit, telkens het een verzoek in die zin ontvangt:

 • 1e een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg;
 • 2e een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek;
 • 3e een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen.

Een verzoek kan (bij voorkeur schriftelijk) gemaakt worden via 3 mogelijkheden:

Studieprotocollen

 • Inzake monocentrische studieprotocollen met het oog op het behalen van een bachelordiploma is de Commissie voor Medische Ethiek bevoegd om een ‘enkel advies’ te formuleren.
  U dient uw volledig dossier in via ethische.commissie@sintmaria.be.
  De elementen waarmee de CME in haar advies over uw aanvraag rekening dient te houden vindt u hier.

 • Inzake alle overige studies, experimenten en proeven heeft de CME van het AZ Sint-Maria Halle enkel een lokale bevoegdheid. Indien u op onze locatie een onderzoek wenst uit te voeren, heeft u daar een ‘enkel advies’ voor nodig van een Commissie voor Medische Ethiek met volledige erkenning.
  De commissies die bevoegd zijn om zo’n ‘enkel advies’ te geven vindt u hier.
  Op het moment dat u uw adviesvraag bij een commissie met volledige erkenning instuurt, bezorgt u het volledige dossier ook aan de CME van het AZ Sint-Maria via ethische.commissie@sintmaria.be
  Indien uw studie een niet-interventionele studie is, vindt u hier een leidraad terug van het FAGG over welke aspecten van uw studie al dan niet een positief advies van een Commissie voor Medische Ethiek dienen te hebben.

Bij vragen kunt u meer info bekomen bij het secretariaat van de CME op 02 363 63 26.

Bestanden

Datum laatste aanpassing: 06.05.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Commissie voor Medische Ethiek