02 363 12 11

Uro- oncologie

uro-oncologie omvat de diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met kanker in de urinewegen en mannelijke geslachtsorganen.

Blaaskanker
Blaaskanker is een kwaadaardige tumor die ontstaat vanuit het slijmvliesweefsel van de blaaswand. In België krijgen jaarlijks 2.300 mensen de diagnose blaaskanker. In een vroeg stadium spreekt men vaak over een blaaspoliep. Een blaaspoliep is dus kwaadaardig, maar nog niet erg agressief en nog niet ver gegroeid. In België is blaaskanker de zevende meest voorkomende kanker. De ziekte komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Blaaskanker is een ziekte die het slijmvlies van de volledige urinewegen kan aantasten. Het is dus mogelijk dat er gelijktijdig op verschillende plaatsen in de urinewegen tumoren voorkomen. Wanneer ontdekt in een vroeg stadium is behandeling en volledige genezing zeker mogelijk.

Nierkanker
Nierkanker, een tumor in de nieren, wordt in België jaarlijks bij ongeveer 1.700 mensen vastgesteld. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Over het ontstaan van nierkanker is weinig bekend. Roken, overgewicht en hoge bloeddruk kunnen mogelijk een rol spelen.

Teelbalkanker
Meestal ontstaat deze ziekte bij mannen tussen de 20 en 40 jaar, maar het kan zich ook op oudere leeftijd voordoen. De meeste mannen bij wie teelbalkanker wordt vastgesteld, hebben zelf een verandering aan een teelbal vastgesteld: een vergroting van de teelbal en/of een verharding in de teelbal waardoor deze anders aanvoelt.