02 363 12 11

Incontinentie

Incontinentie of ongewild urineverlies is een aandoening die frequent voorkomt in alle leeftijdscategorieën en zowel bij mannen als bij vrouwen. Dikwijls gaat het gepaard met schaamte en wordt er geen professionele hulp gezocht. Nochtans kan er wanneer de oorzaak achterhaald werd, dikwijls wel iets gedaan worden aan dit probleem.

Meest voorkomende oorzaken:

 • Stressincontinentie of inspanningsincontinentie
  Stressincontinentie heeft niets te maken met psychologische stress maar verwijst naar de incontinentie die ontstaat wanneer de druk op de blaas toeneemt, bv bij hoesten, niezen, lachen, sporten, dansen of springen op de trampoline. 
  Ongeveer 25% van de vrouwen boven de   35 jaar heeft er last van. Ook mannen die geopereerd werden aan de prostaat hebben hier vaak last van, al dan niet tijdelijk. 
 • Urge-incontinentie of aandrangincontinentie
  Dit is een plotse, niet te bedwingen aandrang om te plassen, die gepaard gaat met urineverlies.
  Als deze aandrang niet gepaard gaat met urineverlies spreekt men van een overactieve blaas.   Het probleem ligt dan eerder  bij de blaas zelf en niet bij de sluitspier.
 • Gemengde incontinentie
  Vaak komen een overactieve blaas en ure- incontinentie samen voor en heeft men last van een ongecontroleerd samentrekkende blaas in combinatie met een te zwakke sluitspier.
 • Overloopincontinentie
  Hierbij wordt de blaas te gevuld, vaak zonder dat de patiënt dit voelt.  De urine lekt er dan continu of bij inspanningen uit… de blaas loopt letterlijk over.