02 363 12 11

Spoedgevallendienst - Urgentiegeneeskunde

DSC_26781

Op onze Spoedgevallendienst wordt u opgevangen door een gespecialiseerd team voor zowel grote als kleine urgenties. Deze dienst is 24u op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen bereikbaar. U kan telefonisch contact met deze dienst opnemen via 02 363 65 10.

Wij werken op onze Spoedgevallendienst met een triagesysteem. Dit houdt in dat patiënten die dringende hulp nodig hebben eerst geholpen worden. Levensbedreigende situaties krijgen altijd voorrang. Het is dus mogelijk dat u even moet wachten, maar we doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te helpen.

Adres 

AZ Sint-Maria Halle
Ziekenhuislaan 100
1500 Halle


Dringend hulp nodig? 

Bel het Europees noodnummer 112

Andere belangrijke noodnummers:

  • Antigifcentrum - 070 245 245
  • Zelfmoordlijn - 1813
  • Drugslijn - 078 15 10 20
  • Politie - 101
  • Wachtdienst tandartsen - 0903 39 969