02 363 12 11

Spoedgevallendienst - Urgentiegeneeskunde

DSC_26781

Op onze Spoedgevallendienst wordt u opgevangen door een gespecialiseerd team voor zowel grote als kleine urgenties. Deze dienst is 24u op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen bereikbaar.

Adres 

  • AZ Sint-Maria Halle - Ziekenhuislaan 100 - 1500 Halle
  • 02 363 65 10.

Dank voor je geduld

Wij werken op onze Spoedgevallendienst met een triagesysteem. Dit houdt in dat patiënten die dringende hulp nodig hebben eerst geholpen worden. Levensbedreigende situaties krijgen altijd voorrang. Het is dus mogelijk dat u even moet wachten, maar we doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Meer uitleg krijg je in onderstaande video

FR: Pourquoi attendez-vous dans notre service d'urgence

 

Dringend hulp nodig? 

Bel het Europees noodnummer 112

Andere belangrijke noodnummers:

  • Antigifcentrum - 070 245 245
  • Zelfmoordlijn - 1813
  • Drugslijn - 078 15 10 20
  • Politie - 101
  • Wachtdienst tandartsen - 0903 39 969

 

FR: Soins Urgents