02 363 12 11

Spoedgevallendienst - Urgentiegeneeskunde

DSC_26781

Op de dienst spoedgevallen word je door een gespecialiseerd team opgevangen bij grote en kleine urgenties.

Deze dienst is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 geopend en telefonisch bereikbaar via 02 363 65 10.

  

Adres 

AZ Sint-Maria Halle
Ziekenhuislaan 100
1500 HalleSoms moet je op onze spoedafdeling wachten voor het aan jou is. Patiënten die de meest dringende hulp nodig hebben, komen eerst aan de beurt. Dat heet triage. Op deze manier proberen wij iedereen zo goed mogelijk verder te helpen.