02 363 12 11

Rugschool

fysio (12)De rugschool die de dienst Fysische geneeskunde & Revalidatie in het AZ Sint-Maria aanbiedt, is een zeer intense rugschool die zich richt op:

  • het versterken van het spiercorset (buik en rugspieren) en het verbeteren van de algemene fitheid.
  • het verbeteren van uw bewegingen, houdingen, werkmethodes, werkruimtes en werkmaterialen.


Het einddoel is het verbeteren van de belastbaarheid van de rug en het verminderen van de rugbelasting waar mogelijk, zodat u minder rugklachten ondervindt. Bespreek met uw arts of u in aanmerking komt voor deze rugschool.


Deze intense rugschool bevat 15 oefenweken (30 sessies) en mogelijkheid tot 6 bijkomende sessies. Gedurende deze 15 oefenweken komt u 2 keer per week. Er wordt getracht om zoveel mogelijk op vaste dagen en vaste tijdstippen te komen. Indien dit niet mogelijk is wordt er samen met de patiënt naar een andere oplossing gezocht.

fysio (13)

Iedere oefensessie duurt ongeveer 2 uur.
De mogelijke tijdsblokken zijn:

·  8u - 10 u
·  10u - 12u
·  13u - 15u
·  15u - 17u

Het is belangrijk dat u zich goed informeert op werk, school,... zodat u een haalbaar therapieschema kiest. Elke 5 weken kan er een nieuwe groep starten.


In de oefensessies laten we u trainen op de Tergumed-toestellen en conditietoestellen.
Daarnaast krijgt u ook oefeningen van de kinesitherapeut (houdingsbewustzijn, spierversterkende oefeningen,...) en ergotherapeut (advies rond en inoefenen van rugvriendelijke bewegingen/houdingen tijdens dagdagelijkse activiteiten).

Om deel te kunnen nemen aan de rugschool is een voorafgaande consultatie met een revalidatiearts van onze dienst noodzakelijk. Daarvoor dient u een afspraak te maken op het secretariaat van de Fysische geneeskunde: 02 363 64 30. Deze consultatie vindt steeds plaats op een maandag. Op het einde van de rugschool is er ook een eindevaluatie met de arts gepland.

Datum laatste aanpassing: 29.07.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Dienst Kinesitherapie en Ergotherapie