02 363 12 11

Psychogeriatrie

Psychogeriatrie spitst zicht toe op de ondersteuning en de verzorging van oudere personen met psychiatrische en/of cognitieve stoornissen alsook verwardheidstoestanden.

Tijdens een eventueel verblijf wordt een diagnostisch en therapeutisch nazicht verricht. Het behandelingsaanbod voor de patiënten is gericht op ontslag naar het thuismilieu of naar een andere voorziening voor bejaarden. Acute opnames worden zoveel mogelijk vermeden. 

Het team bestaat uit 3 psychiaters: Dr Raveschot Bernard, Dr Bosmans Aad en Dr De Fré Gerard, de hoofdverpleegster Mevr. Van Wynendaele Gisèle, de verpleegkundigen, kinesist, ergotherapeuten, psycholoog, sociaal assistente, diëtisten, logopedisten, enz.

Er wordt aandacht besteed aan revalidatie/kinesitherapie, het verhogen van de zelfstandigheid en de levenskwaliteit, groeps- en individuele therapieën, sociale begeleiding, familiegesprekken, enz.

Tel van de afdeling: 02 363 63 97

pdf Informatiefolder voor patiënten - verpleegafdeling sp-psychogeriatrie