02 363 12 11

Hoe werken we?

Een multidisciplinair team van psychiaters, hoofdverpleegkundige, ergotherapeut, bewegingstherapeut en psycholoog biedt vier dagen per week een programma aan van 9u tot 16u.

We verwachten een grote bereidheid tot deelname aan het afgesproken begeleidingstraject. Patiënten eten ’s middags samen, zij nemen tevens zelfstandig hun medicatie. Het programma bestaat uit verbale en nonverbale therapieën zoals bewegingstherapie, kooktherapie, ergotherapie, relaxatie, psychoeducatie betreffende thema’s zoals angst, slaap, piekeren, perfectionisme…, sociale vaardigheidstraining met als doel het eigen zelfvertrouwen en dat in relatie tot anderen te verbeteren. Naast een proces van verandering hebben we ook aandacht voor het proces van aanvaarding.

Er wordt vooral groepstherapeutisch gewerkt maar ook individuele gesprekken zijn mogelijk. We werken voornamelijk vanuit een gedragstherapeutisch behandelmodel gericht op activatie en het werken met cognities, aangevuld met toepassingen van mindfulness en Acceptance en Commitment Therapie. Daarnaast staat het systemisch rehabilitatiegericht handelen centraal binnen het hersteltraject. Hier hebben we naast de problemen en beperkingen ook aandacht voor het verhogen van de veerkracht via ondersteuning van de mogelijkheden en competenties van de persoo