02 363 12 11

Therapie

De aanpak op de PAAZ is holistisch en omvat biologische, medische, psychologische en sociale aspecten.

Er wordt zowel diagnostisch als therapeutisch gewerkt. Binnen deze context worden er soms bijkomende onderzoeken verricht of wordt er advies gevraagd aan collega’s van andere disciplines.

De patiënten worden vrijwel dagelijks door de psychiaters gezien. Verder zijn er ook individuele gesprekken met de psychologen, groepstherapieën, ergotherapie, bewegingstherapie, relaxatie, enz.

Tijdens het verblijf wordt ook een behandelplan op de middellange termijn opgesteld. (Vb. langere opname, ambulante opvolging, enz.)

Oudere patiënten worden soms doorverwezen naar onze psycho-geriatrische revalidatie dienst.

Voor administratieve en sociaal-maatschappelijke problemen kan een beroep worden gedaan op de sociale dienst.