02 363 12 11

Plastische, reconstructieve, esthetische heelkunde

De plastische chirurgie is een chirurgisch specialisme dat zich toelegt op het herstellen of veranderen van de vorm en functie van bepaalde lichaamsdelen. Zowel de reconstructieve (herstel) als esthetische chirurgie vallen hieronder. Soms worden beide elementen gecombineerd in één ingreep. Telkens gaat het om maatwerk waarbij maximaal rekening wordt gehouden met uw wensen wat betreft kostprijs, werkongeschiktheid, littekens, medische risico's, en met aandacht voor uw lichamelijk en psychisch welzijn.

Zo nodig werken we maximaal multidisciplinair samen met andere specialismen, zoals met gynaecologen, chirurgen en oncologen. De dienst biedt dan ook de meest moderne behandelingen waarbij zorgkwaliteit en tevredenheid van de patiënt altijd voorop staan.

De laatste jaren is de esthetische heelkunde niet uit de media geweest, hoewel dit slechts een onderdeel is van het veel ruimer gebied van de plastische heelkunde. Wat betreft deze deeltak van onze discipline, blijven we ondanks de eenzijdige berichtgeving overtuigd van het maatschappelijk nut en het belang van esthetische heelkunde voor de patiënt. We beogen mentaal en sociaal goed voelen, wezenlijke onderdelen van gezondheid.

Bekijk via de rubrieken hiernaast het overzicht van de ingrepen, opgedeeld volgens lichaamszone.

Contactgevens

Voor meer toelichting kan u de website, www.plasticart.be, van Dr. Koen Depuydt consulteren.