02 363 12 11

Kindvriendelijk ziekenhuis

Kinderen zijn een specifieke doelgroep die een totaal verschillende aanpak vragen in vergelijking met volwassenen.

We werken dagelijks, samen met het gehele team, aan een kwalitatieve zorg voor de kinderen, waarbij er bijzonder veel aandacht wordt besteed aan de warmmenselijke benadering, kindvriendelijkheid en kindgerichtheid.  Ook op de andere diensten m.n. spoedgevallen, intensieve zorgen, radiologie en operatiezaal bouwen we aan een kindvriendelijke kerngedachte.

Bij onze visie op kinderverpleging staat het welzijn van het kind en zijn directe omgeving voorop, rekening houdend met de richtlijnen geformuleerd in het ‘Handvest van de rechten van de gehospitaliseerde kinderen’. Dit handvest, opgesteld in 1988 in samenspraak met twaalf Europese patiëntenverenigingen en de Wereldgezondheidsorganisatie, legt de rechten van kinderen vast voor, tijdens en na een ziekenhuisopname. 


Art. 1     
Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend.

Art. 2     Kinderen hebben het recht hun ouders of verzorgers altijd bij zich te hebben.

Art. 3     Ouders wordt accommodatie en de mogelijkheid tot overnachting naast het kind aangeboden zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht. Ouders worden geholpen en gestimuleerd bij het kind te blijven en deel te nemen aan de verzorging en verpleging van het kind.

Art. 4     Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan leeftijd en bevattingsvermogen van het kind. Maatregelen worden genomen om pijn, lichamelijk ongemak en emotionele spanningen te verlichten.

Art. 5     Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen. Kinderen worden beschermd tegen overbodige behandelingen en onderzoeken en tegen oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens.

Art. 6     Kinderen worden in het ziekenhuis gehuisvest en verzorgd samen met kinderen in dezelfde leeftijds- en/of ontwikkelingsfase. Kinderen worden niet samen met volwassenen verpleegd. Er bestaat geen leeftijdsgrens voor bezoekers.

Art. 7     Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en onderwijs te genieten al naar gelang hun leeftijd en lichamelijke conditie. Kinderen hebben recht op verblijf in een stimulerende veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die berekend is op kinderen van alle leeftijdscategorieën.

Art. 8     Kinderen worden behandeld en verzorgd door medisch, verpleegkundig en ander personeel dat speciaal voor de zorg aan kinderen is opgeleid. Het beschikt over de kennis en de ervaring die nodig zijn om ook aan de emotionele eisen van het kind en het gezin tegemoet te komen.

Art. 9     Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling optimaal samenwerken.

Art. 10   Kinderen hebben het recht met tact en begrip te worden benaderd en behandeld. Hun privacy wordt te allen tijde gerespecteerd.

Heb je nog vragen? Aarzel niet deze te stellen!

Datum laatste aanpassing: 25.03.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Dienst Pediatrie