02 363 12 11

Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg richt zich tot mensen bij wie genezen onmogelijk is geworden en tot hun
naaste omgeving.

De behandeling is gericht op comfort. 
Naast het verlichten van pijn en lichamelijke ongemakken wordt getracht tegemoet te komen aan psychische, sociale en spirituele noden.

Bij de dagindeling en bij het ritme van de verzorging wordt sterk rekening gehouden
met de individuele noden, beperkingen, mogelijkheden en wensen van de zieke.

Naast een team van professionele hulpverleners staan daarom ook vrijwilligers klaar.
Zij helpen bij o.a. de maaltijdbedeling en bieden vooral een luisterend oor waar nodig.