02 363 12 11

Palliatief support team

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria, waar kwalitatief hoogstaande zorg een streefdoel is, mag extra aandacht voor de ongeneeslijk zieke patiënt niet ontbreken.

Palliatieve zorg legt het accent op kwaliteit veeleer dan op kwantiteit van leven en wil het leven noch verlengen noch verkorten.

Het palliatief supportteam helpt mee de palliatieve zorg te organiseren op de verpleegeenheid, zowel op vraag van het behandelende verpleegteam als op verzoek van de patiënt en/of familie. Een beroep doen op het team is geen meerkost voor de patiënt.

Doelstellingen
Bereikbaarheid


Doelstellingen

  • het comfort van palliatieve patiënten behouden of verhogen
  • continuïteit van de palliatieve zorg bewerkstelligen zowel intra- als extramuraal

Het palliatief supportteam bestaat uit een arts, een psycholoog en een verpleegkundige.
Het fungeert als aanspreekpunt tussen patiënt, familie, personeel, arts, thuiszorg, rust- en verzorgingsinstellingen.
Het is niet de bedoeling de zorg van de patiënt over te nemen, maar het personeel bij te staan met raad en begeleiding met betrekking tot:

  • pijnbestrijding
  • symptoombehandeling
  • psychische en emotionele begeleiding
  • intensieve verpleegkundige zorgen
  • ondersteuning van patiënt en familie
  • specifiek aangepaste ontslagvoorbereiding.

De behandelende arts blijft verantwoordelijk voor de patiënt, de palliatieve arts kan geraadpleegd worden voor advies.

to-top@2x

 

Bereikbaarheid

Maandag tot vrijdag: 9u00 — 16u30

Telefonisch te bereiken:

  • 02 363 62 59 (psychologe)
  • 02 363 63 29 (verpleegkundige)

to-top@2x