02 363 12 11

Cataract

Wat is cataract?

cataract 1

Cataract, ook wel 'grijze staar' genoemd, of kortweg 'staar', is het troebel worden van de ooglens. De ooglens bevindt zich vooraan in het oog, achter de pupil.

Als de ooglens troebel wordt, worden de lichtstralen, die het beeld op het netvlies vormen, verstoord en wordt het zicht wazig. De kleuren veranderen en men wordt gemakkelijk verblind door sterk licht of een laagstaande zon. Brilglazen kunnen het zicht niet meer verbeteren.

Er zijn verschillende vormen van cataract:

 • aangeboren cataract,
 • cataract als gevolg van ziekte (bv. suikerziekte)
 • door medicatie (bv. Cortisone) of door een ongeval.

De meest voorkomende vorm van cataract is echter ouderdomscataract. Ouderdomscataract is een normaal verouderingsproces, net als het krijgen van rimpels. Cataract ontwikkelt zich meestal langzaam, maar kan soms ook snel, op enkele weken tijd optreden.

De behandeling

Er bestaat geen medicatie om cataract te behandelen of af te remmen. Cataract kan wel goed operatief behandeld worden. Als het oog geen andere afwijkingen vertoont, kan een cataractoperatie het zicht vrijwel helemaal herstellen.

 De raadpleging vooraf

Tijdens de voorbereidende raadpleging zal uw oogarts nagaan hoe ver de cataract zich heeft ontwikkeld en of het oog verder gezond is. Het zicht en de oogdruk worden gemeten. Met pupilverwijdende druppels wordt gekeken of het netvlies in orde is. Daarnaast wordt uw oog uitgebreid gemeten om de lenssterkte van de kunstlens te kunnen berekenen.

Belangrijke info vòòr de operatie

De totale verblijfsduur in het ziekenhuis bedraagt ongeveer drie uur. Voor de operatie hoeft u niet nuchter te zijn. De medicatie die u gewoonlijk ’s morgens inneemt mag u gewoon verder innemen. Draag gemakkelijke kledij, u zal zich moeten uitkleden. We vragen u ook om geen make-up te dragen. Breng uw  identiteitskaart mee naar het ziekenhuis. Geld laat u beter thuis. Een voorschot hoeft u niet te betalen.

 Naar het ziekenhuis

De dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan bij de onthaalbalie in het dagziekenhuis  op gelijkvloers. In het daghospitaal wordt het oog voorbereid door het inbrengen van een pupilverwijdend tabletje in het onderste ooglid of door een indruppeling. In afwachting van een goede pupilverwijding kan een begeleider u hier eventueel vergezellen totdat u naar de operatiezaal wordt gebracht. In de operatiezaal zal uw arts de lokale verdoving toedienen.

 De operatie

De operatie wordt uitgevoerd met behulp van een operatiemicroscoop en duurt ongeveer 20 minuten. Ze verloopt als volgt:

 • op de operatietafel wordt het te opereren oog afgedekt met een steriel doek;
 • via een kleine insnede wordt het voorste lenskapsel geopend;
 • de troebele ooglens wordt in kleine stukjes verpulverd en weggezogen met speciale apparatuur (phaco-emulsificatie techniek);
 • een kunstlens wordt ingeplant;cata 5cataract 4
 • dankzij de kleine insnede is er meestal geen draadje nodig om de wonde te sluiten;
 • aan het einde van de operatie wordt een beschermende oogschelp aangebracht.

Na de operatie wordt u teruggebracht naar het opvanglokaal van het daghospitaal. De verpleegkundigen zullen u daar de nodige informatie en richtlijnen geven. U kunt ze eventueel ook nog vragen stellen. Voor u naar huis gaat kunt u in het daghospitaal nog een drankje nemen.

Na de operatie

De dag na de operatie is er een controle gepland. De plaats en het uur van deze consultatie worden u vooraf meegedeeld.

Wat is normaal:

 • Een licht ongemak, schurend gevoel, tranen en eventueel dubbelzien de dag van de operatie.
 • Het zicht kan de eerste dagen, soms zelfs de eerste twee weken na de ingreep wazig zijn. Dit hoeft geen reden tot ongerustheid te zijn.
 • Door het licht van de operatiemicroscoop kan het zijn dat u kleuren ziet, meestal roze. Dit gaat vanzelf over.

Wat is toegelaten:

 • Bij pijn mag u de pijnstiller innemen
 • Rustige activiteiten, lezen, TV-kijken, licht huishoudelijk werk zijn toegelaten, al vanaf de dag van de operatie.

Let op!

 • U mag de oogschelp niet verwijderen. Dit gebeurt de dag na de operatie bij de controleraadpleging.
 • Wees voorzichtig met trappen en dergelijke, uw dieptezicht is gestoord.
 • Gedurende de eerste maand mag u niet in het oog wrijven en niet zwemmen.
 • U mag niet zelf met de auto rijden de dag van de operatie en de dag nadien als u op controle komt. Bespreek met uw oogarts wanneer u opnieuw zelf met de wagen mag rijden. Dit hangt af van hoe goed u ziet na de operatie en het zicht van het niet- geopereerde oog.

 Oogverzorging

 • Na twee weken mag u het oog voorzichtig deppend uitwassen met water en een zuiver washandje of doekje
 • U zult gedurende vier weken oogdruppels moeten gebruiken.
 • De eerste 7 nachten is het aangewezen om met de oogschelp te slapen.

 Een bril:

De meeste patiënten hebben na een cataractoperatie nog wel een bril nodig, hetzij om ver te zien, hetzij om te lezen en soms voor beide.

 • Na vier weken is het oog meestal voldoende genezen om een aangepaste bril voor te schrijven. Ondertussen kan het geen kwaad om u te behelpen met uw oude bril.
 • Het is normaal dat men na een cataractoperatie meer lichtgevoelig is en dat men meer behoefte heeft om een zonnebril te dragen.

Op lange termijn

De ingeplante kunstlens blijft in principe levenslang ter plaatse. Na verloop van tijd kan het lenskapsel, waarin de kunstlens ingeplant is, vertroebelen. Het zicht wordt dan wederom wat wazig, alsof er opnieuw cataract is opgetreden. Dit fenomeen noemen we dan ook “nastaar” en kan eenvoudig behandeld worden met de laser op de consultatie.

Natuurlijk kan een geopereerd oog in de loop van de jaren andere aandoeningen krijgen. Daarom raden wij patiënten die geopereerd zijn aan om jaarlijks een bezoek te brengen aan de oogarts. 

Mogelijke complicaties

Complicaties tijdens of na een cataractoperatie zijn gelukkig zeldzaam. Als er zich tijdens de ingreep problemen hebben voorgedaan, zal uw oogarts u hierover onmiddellijk informeren.

 • Zwelling van het hoornvlies (9,5%) kan verantwoordelijk zijn voor een wazig zicht de eerste dagen na de ingreep, doch dit is vrijwel altijd van voorbijgaande aard.
 • Een verhoogde oogdruk (8%) de eerste uren na de operatie kan gepaard gaan met meer pijn dan normaal.
 • Oedeem thv macula (gele vlek) kan tevens voorkomen dat meestal verholpen kan worden met iets langer indruppelen van cortisone druppels/NSAID druppels.

De meest ernstige complicatie na een cataractoperatie is een infectie (0,1%). Dit moet snel herkend en behandeld worden. Alarmtekens zijn een pijnlijk, rood oog en snelle achteruitgang van het zicht. Een infectie komt vaak pas tot uiting de tweede of de derde dag na de operatie. Bij twijfel moet u steeds uw oogarts contacteren.

Algemeen

Enkele maanden na de operatie mag u de ziekenhuisrekening verwachten. De factuur betreft uw persoonlijk aandeel in de kostprijs van de operatie, waarvan u op voorhand een raming heeft ontvangen.

Voor vragen of problemen mag u altijd uw oogarts contacteren (telefoon 02 363 6600 )

Voor vragen over het daghospitaal kunt u de verpleegkundige contacteren via het nummer 02 363 6266

Wij wensen u een aangenaam verblijf in ons ziekenhuis en een vlotte genezing.

 

Datum laatste aanpassing: 12.02.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Medisch diensthoofd Oogheelkunde