02 363 12 11

Diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie is een degeneratieve aandoening van de bloedvaten van het netvlies die voorkomt bij mensen met suikerziekte (diabetes).

Een aantal factoren bevorderen het ontstaan van diabetische retinopathie en versnellen het verloop ervan:

 • de duur van de suikerziekte,
 • slechte regeling van de glycemie
 • obesitas
 • hoge bloeddruk,
 • roken 
 • hyperlipidemie

Diabetische retinopathie is een belangrijke oorzaak van blindheid in de geïndustrialiseerde landen bij mensen tussen 20 en 65 jaar oud. Wanneer deze aandoening echter tijdig wordt opgespoord, kan ze correct worden behandeld.

Symptomen

 • progressieve visusdaling en/of
 • vlekken in het gezichtsveld

diab

Welke onderzoeken

 • fundus onderzoek
 • OCT onderzoek bij visusdaling
 • Fluorescentie angiografie afhankelijk van voorafgaande onderzoeken

Welke behandelingen

 • Laser coagulatie: om de vorming van de nieuwe bloedvaten en de bloedingen die ermee gepaard gaan te stoppen wordt laserchirurgie toegepast.
 • Intravitreale injecties met Avastin/ Lucentis/ Eylea / Kenacort
 • Chirurgie: Vitrectomie

 Het doel is de progressie van de aandoening te stoppen.

 Preventie

 • Mensen die hun bloedsuikerspiegel stabiel houden ontwikkelen minder oogaandoeningen !!!!!!
 • Aangepast dieet (evt diëtist) !!!!
 • Lichaamsbeweging !!!