02 363 12 11

Gastric sleeve

Deze ingreep bestaat erin de maag te verkleinen door 75 à 80% van de maag te verwijderen. Het resterend volume komt ongeveer overeen met het volume van een banaan. Initieel werd deze ingreep uitgevoerd als louter restrictieve procedure (cfr. maagband) hoofdzakelijk bij superobesen.


Nieuwere studies tonen echter aan dat er ook een belangrijke malabsorptieve/hormonale factor speelt waardoor de resultaten bij niet superobesen in dezelfde lijn liggen als deze van de gastric bypass.


De ingreep wordt ook uitgevoerd via een kijkoperatie en men dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen als bij de gastric bypass.  Deze ingreep is echter niet aangewezen voor patiënten met een maagbreuk of belangrijke klachten van zuurbranden/slokdarmontsteking.

Gastric-Sleeve-totaal1-bewerkt-01

Voordelen gastric sleeve

In tegenstelling met de gastric bypass

  • is deze ingreep geheel onomkeerbaar en treedt er geen dumpingsyndroom op.
  • is er nadien veel minder kans op een darmobstructie daar de dunne darm niet verlegd wordt.