02 363 12 11

Gastric bypass

Deze ingreep geldt als de ‘gouden standaard’ sedert midden jaren 2000 en combineert restrictie met malabsorptie.
Het is een kijkoperatie waarbij door middel van een 6-tal werkpoortjes (trocars), die doorheen de buikwand geplaatst worden, een klein deel van de maag (75 cc – volume kopje koffie) geïsoleerd wordt t.o.v. de rest van de maag.
Vervolgens wordt de plaats waar de verteringssappen samenkomen met het voedsel verlegd naar een punt 120 cm verder. Dit principe zorgt ervoor dat:

 • men minder kan eten door de kleine voormaag of “pouch”.
 • de darmdoorgang 120 cm korter wordt waardoor minder opname van vetten en suikers gebeurt. Dit kan aanleiding geven tot een aantal onaangename symptomen, meestal gedefinieerd als “dumping”.

Distale-gastric-bypass-totaal-bewerkt-01

Voordelen gastric bypass

 • Het gewichtsverlies na een bypass is stabieler en bedraagt gemiddeld 75% van het overgewicht.
 • De symptomen die met dumping gepaard gaan resulteren in het eten van grote hoeveelheden suikers en vetten.
 • Vermindering reflux (zuurbranden).
 • Gunstig effect op diabetes, hoge cholesterol en bloeddruk alsook op hevig snurken in het kader van een slaapapneesyndroom.
 • Minder diarree in vergelijking met de vroeger frequenter uitgevoerde louter malabsorptieve ingrepen (scopinaro).
 • De invloed van de gastric bypass op het risico om vroegtijdig te sterven is spectaculair. Studies toonden aan dat dit risico met 40% vermindert wanneer men een gastric bypass ondergaat in vergelijking met mensen die zich niet laten opereren. Men ziet ook dat het risico om te sterven aan een hartinfact vermindert met 56%, het risico om te sterven aan de gevolgen van suikerziekte vermindert met 92% en het risico om kanker te krijgen en hiervan te sterven vermindert met 60%.

Nadelen gastric bypass

 • Sommige complicaties kunnen zich voordoen tijdens de operatie of in de periode onmiddellijk na de ingreep tijdens de ziekenhuisopname, bv: bloeding/ loslating sutuur, verwonding van een buikorgaan, verwikkeling van de longen (longontsteking), wondinfectie, trombose (bloedklonters) in de aders van de benen met mogelijk longembool als gevolg, ... Er is een zeer klein, maar niet onbestaand, risico op overlijden ten gevolge van complicaties. Uiteraard nemen we speciale maatregelen om dat risico zo klein mogelijk te houden.
 • Verder is het belangrijk te melden dat de ingreep moeilijk omkeerbaar is en er vitaminetekorten en malnutritie op middellange termijn mogelijk zijn.
 • Darmobstructie (interne herniatie) en ontwikkelen van maagzweren zijn  minder voorkomende complicaties waarvoor soms wel een heringreep noodzakelijk is. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen wordt alvast gevraagd te stoppen met roken.
 • Tevens is een zwangerschap gedurende de eerste 2 jaar na de ingreep absoluut tegenaangewezen gezien het risico op slechte ontwikkeling van de foetus.