02 363 12 11

Chirurgische behandelopties

Mogelijke chirurgische behandeloptie: 


Principes waarop vermageringsoperaties kunnen berusten:

 • restrictie: verminderen van het volume dat men kan eten
 • malabsorptie: veranderde opname van de voeding

Sommige ingrepen zoals de gastric bypass hanteren beide principes. Ze zorgen ervoor dat men minder eet en dat hetgeen men eet minder goed opgenomen wordt.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gastric bypass/gastric sleeve:

 • ten minste 18 jaar
 • BMI hoger dan 40
 • vanaf BMI hoger dan 35 in combinatie met:
  - obstructief slaap apnoe syndroom
  - te hoge bloeddruk die niet onder controle is met 3 medicijnen
  - diabetes mellitus (suikerziekte) type 2
  - voorgaande vermageringsingreep
 • screening door endocrinoloog om andere onderliggende oorzaken van obesitas uit te sluiten
 • minstens 1 jaar geprobeerd om op andere, niet-chirurgische wijze, te vermageren, zonder resultaat
 • positief advies van chirurg, endocrinoloog, psycholoog en diëtiste
 • bereidheid tot levenslange follow-up

Bovenstaande criteria werden vastgesteld door het RIZIV en uw mutualiteit op basis van wetenschappelijk onderzoek over de risico’s van obesitas én maagchirurgie.