02 363 12 11

Richtlijnen voor Medische Beeldvorming

Deze richtlijnen werden uitgewerkt door het concilium radiologicum onder leiding van Prof. Dr. Marchal.

Het hoofddoel van deze richtlijnen is de klinische praktijk te verbeteren door het geven van aanbevelingen.

De aanbevelingen beogen een zo verantwoord mogelijk gebruik van de medische beeldvorming om aldus onnodige bestralingen te vermijden.

Deze richtlijnen vindt u op de site van de federale dienst volksgezondheid.