02 363 12 11

Mammografie

MammografieEen mammografie laat toe om vroegtijdig borstkanker op te sporen. Hiervoor zal de röntgenlaborante uw borsten tegen een detector plaatsen en ze vervolgens aandrukken. Dit is natuurlijk niet aangenaam, maar hoe meer we comprimeren, hoe beter kleine tumoren zichtbaar worden.

U komt het best in het eerste deel van de menstruatiecyclus, idealiter tussen dag 9 en 14 : enerzijds zijn uw borsten dan minder dens, dus zijn kleine letseltjes dan beter zichtbaar en anderzijds is de compressie dan minder pijnlijk.

Gebruik geen body­lotion, crème of talk. Deodorant of parfum zijn geen probleem.

Afhankelijk van het resultaat zal al dan niet een bijkomende echografie plaatsvinden. Voor dense borsten (met veel klierweefsel) gebeurt dit standaard.

Vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin u 50 jaar wordt tot en met de laatste dag van het kalenderjaar waarin u 69 jaar wordt kan u genieten van de georganiseerde (gratis) screening. Hiervoor krijgt u elke 2 jaar een uitnodiging van de Vlaamse Overheid. Uw onderzoek wordt door 2 onafhankelijke radiologen geinterpreteerd. Dit is een bijkomende zekerheid. Patiënten met een klacht ter hoogte van de borsten (bolletje) of met een gekende, te controleren afwijking, of de eerste 10 jaar na een borstoperatie, vallen buiten het kader van de screeningsmammografie en kunnen dus geen beroep doen op de gratis mammografie.

Heeft u vragen over de borstkankerscreening?

  • U kan een folder over borstkankerscreening gratis aanvragen op het nummer 02 ­227 69 79
  • Of bel 070 ­34 41 44, de Gezondheidslijn van de Vlaamse Liga tegen Kanker
  • U kan ook terecht op de website van de Vlaamse Liga tegen Kanker: www.kanker.net