02 363 12 11

Borst Microbiopsie & Macrobiopsie

Hoe verloopt een biopsie?

Een biopsie gebeurt onder lokale anesthesie. De verdoving is exact dezelfde als bij de tandarts. Tijdens de biopsie voelt u dus nagenoeg niets.

De resultaten?

Het resultaat van een biopsie is slechts gekend na ongeveer 1 week. Soms zijn bijkomende “kleuringen” op het staaltje nodig die nog meer tijd vragen.

Is er een litteken?

Door het nemen van een staaltje, veroorzaken we over het algemeen een kleine “blauwe plek” die verdwijnt na een aantal dagen. We maken een klein sneedje in de huid. Er is dus een 3-5 mm groot littekentje. Er is geen speciale nazorg nodig.

Zijn er risico's?

Het meest fequente risico is een bloeding, in het bijzonder mochten we tijdens de procedure een bloedvat raken. Preventief werd een stof bij de verdoving gevoegd die het bloeden beperkt. Indien een bloeding optreedt, is dit vrij eenvoudig te verhelpen door lokale compressie gedurende een 5-10 minuten. Uiterst zeldzaam kan een laattijdige bloeding optreden. Een pijnlijke zwelling treedt dan op, de borst verkleurt. Dit is uiterst zeldaam, maar kan gebeuren. De behandeling bestaat eveneens uit compressie, ijs en eventueel een pijnstiller.
Er bestaat een risico op een infectie. We doen alles om dit te voorkomen. We desinfecteren zorgvuldig en werken aseptisch. Doch ondanks alle voorzorgen kan een infectie voorkomen. Indien dit mocht voorvallen is de borst rood, pijnlijk en gezwollen. De behandeling bestaat voornamelijk uit antibiotica, pijnstillers, eventueel lokaal ijs.

Wat te doen bij een complicatie?

U kan 24 u op 24 u terecht in onze dienst spoedgevallen. Een procedure werd overeengekomen. De dienst heeft inzage in uw radiologisch dossier en zal u verder helpen.

Bekijk ook de informatiefolder die u hier vindt.